EN

Selkäydinvammaisen aikuisen palvelut ja tukitoimet

Selkäydinvammaisen aikuisen palvelut ja tukitoimet -opas julkaistiin 1.10.2021. Opas on tehty Selkäydinvammaiset Akson ry:n ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja sen on kirjoittanut kuntoutuksen ohjaaja (AMK)- opiskelija Sinianne Jokinen. Opas pyrkii selkiyttämään selkäydivammaisen tuki- ja palveluviidakkoa sekä sitä, mistä mitäkin tukea tai palvelua haetaan.

Tällä sivulla voit lukea opastekstin kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa.

 
 

 

Oppaan sisältö

1. Lukijalle

2. Selkäydinvammaisen kuntoutus- ja hoitopolku

2.1 Selkäydinvamma
2.2 Selkäydinvammaisen kuntoutus ja hoito
 

3. Kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö

3.1 Perustus- ja kansanterveyslaki 
3.2 Terveydenhuoltolaki ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista
3.3 Erikoissairaanhoitolaki
3.4 Sosiaalihuoltolaki ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
3.5 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
3.6 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
3.7 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
3.8 Työterveyshuoltolaki
3.9 Työntekijän eläkelaki 
3.10 Työtapaturma- ja ammattitautilaki 
3.11 Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
 

4. Kuntoutukseen liittyvät suunnitelmat 

4.1 Kuntoutussuunnitelma
4.2 Asiakassuunnitelma
4.3 Palvelusuunnitelma
4.4 Terveys- ja hoitosuunnitelma
4.5 Aktivointisuunnitelma
 

5. Kunnan palvelut

5.1 Sosiaalihuollon palvelut ja tukitoimet 
5.1.1 Sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus
5.1.2 Kotipalvelu ja kotihoito
5.1.3 Asumispalvelut ja palveluasuminen
5.2 Vammaispalvelut 
5.2.1 Liikkumista tukevat palvelut
5.2.2 Henkilökohtainen apu ja palveluasuminen
5.2.3 Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus
5.2.4 Päivätoiminta
5.2.5 Asunnon muutostyöt ja muut taloudelliset tukitoimet 
5.3 Omaishoidon tuki ja toimeentulotuki
5.4 Kuntouttava työtoiminta sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut 
5.5 Terveydenhuollon palvelut 
 

6. Kelan palvelut

6.1 Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
6.2 Harkinnanvarainen kuntoutus
6.3 Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
6.4 Kuntoutuspsykoterapia
6.5 Ammatillinen kuntoutus
6.6 Vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki
6.7 Kuntoutusraha ja toimeentulotuki 
6.8 Matkakorvaukset 
6.9 Lääke- ja sairaanhoitokorvaukset 
 

7. Työllistymistä edistävät palvelut

7.1 Työeläkejärjestelmien palvelut 
7.2 Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut 
 

8. Selkäydinvammaisen apuvälinepalvelut

8.1 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet 
8.2 Sosiaalitoimen apuvälinepalvelut 
8.3 Kelan apuvälineet työhön ja opiskeluun
8.4 Apuvälineet liikenne- ja tapaturmatilanteissa
8.5 Muita apuja liikkumiseen
8.6 Muita apuja asumiseen ja itsenäiseen suoriutumiseen
 

9.Apua ja neuvontaa

9.1 Potilas- ja asiakasasiamies
9.2 Potilas- ja liikennevahinko
9.3 Päätöksistä valittaminen
9.4 Selkäydinvammaiset Akson ry
9.5 Muut yhdistykset
 

10. Lähteet

 
 
Lataa palveluiden tiivistelmäsivu PDF-muodossa
 
(päivitetty 6.7.2023)