Vertaistuki

Vertaistukihenkilö on kanssaihminen, jolla on selkäydinvamma. Hänellä on tietoa ja kokemusta siitä, millaista on elää vamman kanssa. Sitä tietoa ei voi kirjoista oppia. Vastavammautuneen voi olla mahdotonta ajatella, että joku on selvinnyt samanlaisesta tilanteesta. Ja kuitenkin on. Selkäydinvamma on käännekohta, joka edellyttää uudenlaista elämän rakentamista. 

Selkäydinvammaisten vertaistukitoiminta siirtyi 1.6.2015 alkaen kokonaan Aksonille. Aikaisemmin vertaistukitoiminnasta vastasi Invalidiliitto ry. Akson aloitti vuonna 2014 Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustuksella projektin selkäydinvammaisten yksilötason vertaistuen kehittämisestä. Lisätietoja projektista saat projektin sivuilta

Vertaistukeen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä!
p. 050 371 5400 tai move@aksonry.fi