EN

Vertaistuki

Vertaistukihenkilö on kanssaihminen, jolla on tietoa ja kokemusta siitä, millaista on elää vamman kanssa. Sitä tietoa ei voi kirjoista oppia. Vastavammautuneen voi olla mahdotonta ajatella, että joku on selvinnyt samanlaisesta tilanteesta. Ja kuitenkin on. Selkäydinvamma on käännekohta, joka edellyttää uudenlaista elämän rakentamista. 

Aksonilla on vertaistukitoimintaa selkäydinvammaisille sekä heidän läheisilleen.

Selkäydinvammaisten vertaistukitoiminta siirtyi 1.6.2015 alkaen kokonaan Aksonille. Aikaisemmin vertaistukitoiminnasta vastasi Invalidiliitto. Aksonilla oli vuosina 2014-2016 Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustuksella toiminut MOVE-projekti selkäydinvammaisten yksilötason vertaistuen kehittämisestä. Projekti päättyi vuoden 2016 lopulla ja vertaistuki sulautui osaksi Aksonin perustoimintaa.

Mitä vertaistuki on?

Vertaistuki voi olla esimerkiksi elämäntilanteesta keskustelua, rinnalla kulkemista, henkistä tukea vaikealla hetkellä, vinkkien antamista arkeen sekä kokemuksien ja kokemustiedon jakamista. Voit keskustella Aksonin koulutetun vertaistukihenkilön kanssa luottamuksellisesti esimerkiksi kasvokkain, puhelimessa tai verkon välityksellä.