EN

Hoito, seuranta ja kuntoutukset

Perustamisestaan lähtien on Aksonin keskeisin tavoite ollut selkäydinvammaisten hoidon ja terveydentilan elinikäisen seurannan keskittäminen.

Asiassa astuttiin aimo askel eteenpäin 1.5.2011, jolloin tuli voimaan asetus, jolla selkäydinvammaisten hoito keskitetään kolmeen yliopistolliseen sairaalaan; Helsinkin, Tampereelle ja Ouluun. Asetus on päivitetty 24.8.2017 ja se astui voimaan 1.1.2018.

Asetus koskee vain traumaattisesti vammautuneita. Aksonin seuraava tärkeä tavoite on saada myös sairauspohjaisten ja synnynnäisten selkäytimen vaurion saaneiden hoito asetuksen piiriin.

 

Aksonin kannanotto Selkäydinvamma Käypä hoito -suosituksen poistamisesta 31.1.2018

Asetus 24.8.2017 582/2017, voimassa 1.1.2018 alkaen (korvaa aiemmin 1.5.2011 voimaan tullen asetuksen 336/2011)
Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

KELA Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö, julkaistu 31.1.2017

Kuntainfo 4/2013 Hoitotarvikejakelu (katetrit, vaipat jne.) 

Aksonin kannanotto selkäydinvammaisten hoidon keskittämiseen (5.10.2011) pdf

Terveyskylä.fi - Kuntoutumistalo - Tietoa selkäydinvammasta