Hoito, seuranta ja kuntoutukset

Perustamisestaan lähtien on Aksonin keskeisin tavoite ollut selkäydinvammaisten hoidon ja terveydentilan elinikäisen seurannan keskittäminen.

Asiassa astuttiin aimo askel eteenpäin 1.5.2011, jolloin tuli voimaan asetus, jolla selkäydinvammaisten hoito keskitetään kolmeen yliopistolliseen sairaalaan; Helsinkin, Tampereelle ja Ouluun.

Asetus koskee vain traumaattisesti vammautuneita. Aksonin seuraava tärkeä tavoite on saada myös sairauspohjaisten ja synnynnäisten selkäytimen vaurion saaneiden hoito asetuksen piiriin.

KELA Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö, julkaistu 31.1.2017

Kuntainfo 4/2013 Hoitotarvikejakelu (katetrit, vaipat jne.) 

Asetus 6.4.2011/336 (336/2011)
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä

Akson ry:n kannanotto selkäydinvammaisten hoidon keskittämiseen (5.10.2011) pdf

Selkäydinvamma Käypä hoito -suositus

Terveyskylä.fi - Kuntoutumistalo