EN

Linkit


SELKÄYDINVAMMA JA HOITO

Käypä hoito -suositukset (Selkäydinvamman käypä hoito-suositus on poistettu 31.12.2018)

Spinal Cord Injury Information Network (tietopankki selkäydinvammasta)

SCIRE - selkäydinvammatutkimusten porttaali, myös tietoa selkäydinvamamsta - selkäydinvammaisille sekä ammattilaisille

Spinal Cord –lääketieteellinen artikkelijulkaisu  

elearnSCI.org (oppimateriaalia ja koulutusta selkäydinvammasta selkäydinvammaisille ja ammattilaisille)

Terveyskylä.fi - Kuntoutumistalo

Mamma pappa lam (ruotsalainen sivusto äitiydestä ja isyydestä selkäydinvamman kanssa)

SCI Parenting (englannin kielinen käännös Mamma pappa lam -sivustosta)


LAIT

Sosiaalihuoltolaki

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Vammaispalvelujen käsikirja

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Eduskunnan oikeusasiamies


APUVÄLINEET JA AUTOILU

Apudata - tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista

Talart Oy

Invapalvelu Oy

Haltija Group Oy

Respecta Oy

Coloplast Oy

Wellspect HealthCare


JÄRJESTÖT, SÄÄTIÖT JA VERKOSTOT


Invalidiliitto ry

Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

Kynnys ry

TATU ry (tapaturmaisesti loukkautuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys)

palvelupolkumalli.fi (TATU ry:n ylläpitämä tietokanta)

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Vammaisfoorumi ry

Espanjan suomalainen vammaisyhdistys (ADFE)

Finlands Svenska Handikappförbund

Euroopan selkäydinvammajärjestö ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation)

Personskade förbundet RTP

RYK-Rygmarvsskadade i Danmark

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)

Assistentti.info - henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto

Heta -Henkilökohtaisten Avustajien Työnatajien Liitto ry

 Verve Oy Vakuutuskuntoutus (ent. VKK ry)
 


KUNTOUTUS

Invavalidiliiton Kuntoutus Oy - Validia Kuntoutus (ent. Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus)

Kuntoutus Peurunka

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Kuntoutus – Rokua health & spa

Kansaneläkelaitos KELA


TYÖ JA AKSONIN JÄSENTEN YRITYKSIÄ

TILITOIMISTO HE-TILIT

HJ VISIONS – SÄHKÖTARVIKKEITA

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

VATES-säätiö

Työterveyslaitoksen tietokanta - Esteetön työpaikka


LIIKUNTA JA HARRASTAMINEN

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Vammaissulkapallo

soveltava liikunta soveli- SOVELI

Paralympiakomitea

välineet.fi - toimintavälineitä sekä vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineet vuokralle


ESTEETÖN MATKAILU

Esteettömät loma-asunnot ja esteetön asuntovaunu

MAR Y SOL, teneriffa, espanja

Suomi kaikille - esteetöntä matkailua

ASUNTOJA ESPANJASSA JA HAAPSALUSSA

Palmuasema - matka, blogi, pyörätuoli

Matka-agentit - matkatoimisto


MUUTA

Esitys Klubi-iltaan Aino-Maria Ilmanen 19_12_2012.pdf

APUVÄLINEMESSUT - järjestetään joka toinen vuosi Tampereella, suurin apuvälinealan tapahtuma