EN

Linkit


SELKÄYDINVAMMA JA HOITO

Käypä hoito -suositukset (Selkäydinvamman käypä hoito-suositus on poistettu 31.12.2018)

Spinal Cord Injury Information Network (tietopankki selkäydinvammasta)

SCIRE - selkäydinvammatutkimusten portaali sekä tietoa selkäydinvammasta - selkäydinvammaisille ja ammattilaisille

Spinal Cord –lääketieteellinen artikkelijulkaisu  

elearnSCI.org (oppimateriaalia ja koulutusta selkäydinvammasta selkäydinvammaisille ja ammattilaisille)

Terveyskylä.fi - Kuntoutumistalo

Mamma pappa lam (ruotsalainen sivusto äitiydestä ja isyydestä selkäydinvamman kanssa)


LAIT

Sosiaalihuoltolaki

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Vammaispalvelujen käsikirja

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Eduskunnan oikeusasiamies


APUVÄLINEET JA AUTOILU

Talart Oy

Invapalvelu Oy

Haltija Group Oy

Respecta Oy

Coloplast Oy

Wellspect HealthCare


JÄRJESTÖT, SÄÄTIÖT JA VERKOSTOT

Invalidiliitto ry

Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

Kynnys ry

TATU ry (tapaturmaisesti loukkautuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys)

palvelupolkumalli.fi (TATU ry:n ylläpitämä tietokanta)

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Vammaisfoorumi ry

Euroopan selkäydinvammajärjestö ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation)

FMA – Funktionsrätt med ansvar rf

Personskade förbundet RTP

RYK-Rygmarvsskadade i Danmark

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)

Assistentti.info - henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto

Heta -Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry
 


KUNTOUTUS

Validia (ent. Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus)

Kuntoutus Peurunka

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Kuntoutus – Rokua health & spa

Kansaneläkelaitos KELA


TYÖELÄMÄ

VATES-säätiö

Työterveyslaitoksen tietokanta - Esteetön työpaikka

Verve Vakuutuskuntoutus


LIIKUNTA JA HARRASTAMINEN

Vammaissulkapallo

soveltava liikunta soveli- SOVELI

Paralympiakomitea

välineet.fi - toimintavälineitä sekä vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineet vuokralle


ESTEETÖN MATKAILU

Esteettömät loma-asunnot ja esteetön asuntovaunu

MAR Y SOL, teneriffa, espanja

Suomi kaikille - esteetöntä matkailua

Palmuasema - matka, blogi, pyörätuoli

Matka-agentit - matkatoimisto


MUUTA

APUVÄLINEMESSUT - järjestetään joka toinen vuosi Tampereella, suurin apuvälinealan tapahtuma