EN

Merkityksellistä vertaisuutta kotiin ja vapaaehtoisuuteen -hanke

Aksonin uusi hanke käynnistyi huhtikuussa 2024. Hankkeen painopisteinä ovat järjestelmällisen vertaistuen välityksen prosessin muotoilu, pilotointi ja juurruttaminen yhteistyössä selkäydinvammakeskusten (HUS, Tays ja OYS) kanssa sekä Aksonin vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Hanke kestää vuosien 2024-2026 ajan.

Vertaistuen välittäminen kotiutuville kuntoutujille

Kotiutuminen on monelle vastavammautuneelle hetki, johon liittyy yksin jäämistä erilaisten haasteiden kanssa. On viivettä tarvittavissa kodin muutostöissä, muuttuneen toimintakyvyn hyväksymistä, palveluviidakon selvittämistä ja sen kanssa taistelua. Läheltä ei välttämättä löydy ketään saman kokenutta, jonka kanssa keskustella tilanteesta ja saada kokemuksen kautta syntyneitä vinkkejä, eikä jaksamista välttämättä riitä siihen, että etsisi itse vertaistukea. Hankkeen tavoitteena on, että vastavammautuneet selkäydinvammaiset saavat tukea elämään vamman kanssa ja että heidän voimavaransa vahvistuvat.

Hankkeen vertaistukiprosessi aloitetaan selkäydinvammakeskuksessa jo kuntoutusjakson aikana. Vertaistuesta kiinnostuneiden kuntoutujien toiveet ja tarpeet kartoitetaan ja heille etsitään mahdollisimman sopiva tukihenkilö Aksonin vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden joukosta. Kotiutumisen jälkeen vertaistukihenkilö on kuntoutujaan yhteydessä ja palaa asiaan myös myöhemmin, jos tuelle ei ole tarvetta juuri sillä hetkellä.

Vertaistuki voi ilmetä monella eri tavalla. Se voi olla esimerkiksi elämäntilanteesta keskustelua, rinnalla kulkemista, henkistä tukea vaikealla hetkellä, vinkkien antamista arkeen sekä kokemuksien ja kokemustiedon jakamista. Aksonin koulutetun vertaistukihenkilön kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kasvokkain, puhelimessa tai verkon välityksellä.

Vapaaehtoistoiminta

Hankkeen myötä haemme uusia vertaistukihenkilöitä Aksoniin. Voisitko juuri sinä olla tukena vastavammautuneelle tai hänen läheiselleen?

Vertaistukihenkilönä tai vertaisomaisena voi toimia henkilö, jolla on aito kiinnostus ja halua auttaa ja jonka omassa elämässä on tilaa toisen ihmisen tukemiseen. Omat oivallukset ja kokemukset voivat hyödyttää muita samassa elämäntilanteessa olevia. Omasta tai läheisen vammautumisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta aikaa.

Uusia vertaistukihenkilöitä haetaan ja koulutetaan koko hankkeen ajan.

Lue hausta lisää täällä!