EN

Rekisteriseloste

TÄMÄ REKISTERISELOSTE ON KORVATTU TIETOSUOJASELOSTEELLA 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Selkäydinvammaiset Akson ry (y-tunnus 2315346-4)
Nordenskiöldinkatu 18 B
00250 HELSINKI
p. 050 371 5400, toimisto@aksonry.fi

Yhteyshenkilö

järjestöpäällikkö Anni Täckman
p. 050 329 7899, anni.tackman@aksonry.fi

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pitää yllä jäsenluetteloa kuten yhdistyslaissa §11:ssa määrätään. Jäsentietoja käytetään myös tilastointiin (Henkilötietolaki §12). 

Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot antaa jäsen:

 • jäsenlaji
 • sukunimi
 • etunimet
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • yhteystiedot
 • vammautumisvuosi
 • vamman syy
 • vamman laatu
 • vamman aste
 • apuväline
 • mahdollinen ainaisjäsenyys
 • mahdolliset lisätiedot (vapaa teksti).


Seuraavat tiedot lisätään rekisterinpitäjän toimesta:

 • luottamustoimet
 • ERVA-alue
 • sairaanhoitopiiri
 • maksunsuuruus
 • lehden ilmaisjakelu ja kappalemäärä
 • maksetut jäsenmaksut
 • jäsenyyden alkamispäivä
 • jäsenyyden loppumispäivä

Tiedot kerätään Yhdistyslain ja Henkilötietolain mukaan. Vammaan liittyviä tietoja käytetään tilastointia varten (Henkilötietolaki 12 § kohta 6) 

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot saadaan jäseniltä itseltään sekä yleisesti saatavilla aluejakoja koskevista lähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsentiedoista luovutetaan jäsenten (varsinaisetjäsenet, kannatusjäsenet sekä yhteisöjäsenet) osoitetiedot Invalidiliitto ry:lle IT-lehden toimittamista varten, sekä tiedoksi jäsenyydestä. Selkäydinvammaiset Akson ry on Invalidiliitto ry:n valtakunnallinen jäsenjärjestö ja Selkäydinvammaiset Akson ry:n jäsenillä on oikeus Invalidiliitto ry:n jäsenetuihin. Invalidiliitto ry myös määrittelee jäsenmaksun luovutettujen jäsentietojen perusteella. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksetn periaatteet

a) Manuaalinen aineisto
Jäsenliittymislomakkeet säilytettään toimistolla.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietojärjestelmä on toimiston ja puheenjohtajan käytettävissä. Järjestelmästä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.päivitetty 13.12.2017