EN

Kuka voi toimia Aksonin
vertaistukihenkilönä?

Vertaistukihenkilönä voi toimia henkilö, jolla on aito kiinnostus ja halua auttaa ja jonka omassa elämässä on tilaa toisen ihmisen tukemiseen. Omat oivallukset ja kokemukset voivat hyödyttää muita samassa elämäntilanteessa olevia.

Vertaistukihenkilökoulutus on tarkoitettu selkäydinvammaisille Aksonin jäsenille tai selkäydinvammaisen henkilön läheisille, jotka ovat sinut itsensä ja tilanteensa kanssa. Omasta tai läheisen vammautumisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta aikaa.