EN

Kuka voi toimia Aksonin
vertaistukihenkilönä?

Vertaistukihenkilönä voi toimia henkilö, jolla on aito kiinnostus ja halua auttaa ja jonka omassa elämässä on tilaa toisen ihmisen tukemiseen. Omat oivallukset ja kokemukset voivat hyödyttää muita samassa elämäntilanteessa olevia.

Vertaistukihenkilökoulutus on tarkoitettu selkäydinvammaisille Aksonin jäsenille, joiden omasta vammautumisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta aikaa ja jotka ovat sinut oman terveydentilansa ja itsensä kanssa.