EN

FinSCI-tutkimus

FinSCI-tutkimuksen tavoitteena on selvittää selkäydinvammaisten henkilöiden terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, esteettömyyden haasteita sekä näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä Suomessa. Tutkimus on toteutettu vuosina 2018-2023 ja Akson on yksi tutkimuksen yhteistyökumppaneista.

Tieteelliset artikkelit

Health-related factors for work participation in persons with spinal cord injury in Finland
Eskola K, Koskinen E, Anttila H, Tallqvist S, Bergman P, Kallinen M, Hämäläinen H, Kauppila AM, Täckman A, Vainionpää A, Arokoski J, Rajavaara M, Hiekkala S.
J Rehabil Med. 2022 Feb 3;54:jrm00255. doi: 10.2340/jrm.v53.59. PMID: 34888701; PMCID: PMC8862652.
Löydät artikkelin täältä.

Functional independence in the Finnish spinal cord injury population
Majamäki K, Tallqvist S, Vainionpää A, Koskinen E, Kauppila AM, Bergman P, Anttila H, Hämäläinen H, Täckman A, Kallinen M, Arokoski J, Hiekkala S
Spinal Cord. 2022 Jul;60(7):628-634. doi: 10.1038/s41393-021-00700-x. Epub 2021 Sep 15. PMID: 34526631; PMCID: PMC9287165.
Löydät artikkelin täältä.

Physical health among the Finnish spinal cord injury population according to the Patient Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS®)
Poutanen J, Anttila H, Tallqvist S, Kallinen M, Koskinen E, Hämäläinen H, Kauppila AM, Täckman A, Vainionpää A, Arokoski J, Hiekkala S.
J Spinal Cord Med. 2022 Nov;45(6):865-873. doi: 10.1080/10790268.2021.1989184. Epub 2021 Nov 2. PMID: 34726579; PMCID: PMC9662063.
Löydät artikkelin täältä.

Prevalence of comorbidities and secondary health conditions among the Finnish population with spinal cord injury
Tallqvist S, Kauppila AM, Vainionpää A, Koskinen E, Bergman P, Anttila H, Hämäläinen H, Täckman A, Kallinen M, Arokoski J, Hiekkala S.
Spinal Cord. 2022 Jul;60(7):618-627. doi: 10.1038/s41393-021-00704-7. Epub 2021 Sep 11. PMID: 34511604; PMCID: PMC9287167.
Löydät artikkelin täältä.

Health, functioning and accessibility among spinal cord injury population in Finland: Protocol for the FinSCI study
Tallqvist S, Anttila H, Kallinen M, Koskinen E, Hämäläinen H, Kauppila AM, Täckman A, Vainionpää A, Arokoski J, Hiekkala S. 
J Rehabil Med. 2019 Apr 1;51(4):273-280. doi: 10.2340/16501977-2539. PMID: 30805657.
Löydät artikkelin täältä.