EN

Strategia

Selkäydinvammaiset Akson ry edistää selkäydinvammaisten laadukkaan hoidon ja kuntoutuksen toteutumista sekä parantaa selkäydinvammaisten ja heidän läheistensä elämänlaatua.

Visio

Yhdenvertainen ja täyspainoinen elämä selkäydinvammaiselle

Arvot

Välitän – Akson on mukana selkäydinvammaisen elämän eri vaiheissa.
Tuen – Akson auttaa ja tukee selkäydinvammaisia täyspainoiseen elämään.
Vaikutan – Akson vaikuttaa aktiivisesti selkäydinvammaisten elämänlaatuun vahvalla asiantuntemuksellaan.
Elän ajassa – Akson seuraa aktiivisesti selkäydinvammaisten elämään vaikuttavia asioita ja omaa hyvät valmiudet reagoida muutoksiin.

Painopisteet:

Vahva vaikuttaminen

Luomme hyvän ja selkeän tietopohjan vaikuttamisen tueksi.
Seuraamme selkäydinvammaisten hoidon ja kuntoutuksen ketjun laadukasta ja asetusten mukaista toteutumista, tarvittaessa puutumme epäkohtiin.
Jaamme tietoa selkäydinvammaisten oikeuksista lakien ja asetusten mukaiseen hoitoon ja palveluihin.
Vaikutamme entistä tehokkaammin päätöksentekijöihin.
Teemme vaikuttamistyön näkyväksi kohderyhmälle, rahoittajille ja päättäjille.

Monimuotoinen vertaistuki

Nostamme vertaistukitoiminnan profiilia ja näkyvyyttä.
Tavoitamme vertaistuellisella toiminnalla aiempaa enemmän selkäydinvammaisia ja heidän läheisiään.
Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia ja työkaluja entistä monipuolisemmin vertaistuen toteuttamisessa ja kehittämisessä.
Teemme vapaaehtoisen polusta selkeän ja toiminnastamme helposti lähestyttävän.

Aito osallisuus

Yhteisöllisyys, vertaisuus ja osallisuus ovat toimintamme keskiössä.
Luomme houkuttelevaa yhdistystoimintaa ja madallamme kynnystä osallistua siihen.
Luomme toimintamme tueksi verkostoja, jotka mahdollistavat monipuolisen toiminnan tarjoamisen jäsenille.
Uudistamme toimintaa niin, että se houkuttelee nuoria aiempaa enemmän.