Hallitus 2017
 

Vuoden 2017 hallitus on valittu syyskokouksessa 19.11.2016 Tampereella. Selkäydinvammaiset Akson ry:n hallitus koostuu puheenjohtajasta, kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä sekä kolmesta varajäsenestä. Toimikauden pituus on kaikilla kaksi vuotta ja vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä. Varajäsenten järjestys on valittu arvalla.

Vuoden 2017 hallituksen järjestäytymiskokous järjestettiin Helsingissä 2.2.2017, varapuheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Niina Kilpelä ja rahastonhoitajaksi Jukka Tala.