Hallitus 2018
 

Vuoden 2018 hallitus on valittu syyskokouksessa 18.11.2017 Peurungassa. Selkäydinvammaiset Akson ry:n hallitus koostuu puheenjohtajasta, seitsemästä varsinaisesta jäsenestä sekä kolmesta varajäsenestä. Toimikauden pituus on kaikilla kaksi vuotta ja vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä. Varajäsenten järjestys on valittu arvalla.

Vuoden 2018 hallituksen järjestäytymiskokous järjestettiin Helsingissä 22.1.2018, jolloin valittiin varapuheenjohtajaksi Niina Kilpelä ja rahastonhoitajaksi Jukka Tala. Jukka Talan tilalle on valittu 1.10.2018 alkaen Nuutti Hiltunen.

Hallituksen varajäsen Jukka Kumpuvuori (toimikausi 2017-2018) on eronnut hallituksen varajäsenyydestä 7.5.2018. Hallitus on kokouksessaan 5/2018 31.5.2018 myöntänyt eron 1.6.2018 alkaen ja päättänyt , että varajäsenen paikkaa ei täytetä ylimääräisellä vuosikokouksella, vaan uusi varajäsen valitaan syyskokouksessa 24.11.2018 Helsingissä. 

Hallituksen varsinainen jäsen Jukka Talai (toimikausi 2018-2019) on eronnut hallituksen jäsenyydestä sekä rahastonhoitajan toimesta 27.9.2018. Hallitus on kokouksessaan 8/2018 30.9.2018 myöntänyt eron 1.10.2018 alkaen ja päättänyt , että varsinaisen jäsenen paikkaa ei täytetä ylimääräisellä vuosikokouksella, vaan uusi jäsen valitaan syyskokouksessa 24.11.2018 Helsingissä. 

Hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteella hallitus@aksonry.fi (muut yhteystiedot täältä>> )