EN

SYV-keskukset

Täältä löydät Selkäydinvamma-keskusten esittelyt sekä yhteystiedot. 

Suomen kuntaliiton verkkosivuilta voit ladata Excel-taulukon sairaanhoitopiireistä sekä sairaanhoidon erityisvastuualueista (ERVA) Taulukosta voit tarkistaa, mihin sairaanhoitopiiriin ja sairaanhoidon erityisvastuuelueeseen oma asuinkuntasi kuuluu. 

Asetus 24.8.2017, voimassa 1.1.2018 alkaen (582/2017)
Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä
 

HUS

HUS:n Selkäydinvammapoliklinikka on aloittanut toimintansa HYKS:n Fysiatrian klinikassa, VEGA - talossa elokuussa 2013 (muuttanut myöhemmin Synapsia-taloon). Selkäydinvaurion saaneiden henkilöiden erityistason hoito, kuntoutus ja elinikäinen seuranta on keskitetty Valtioneuvoston päätöksellä (336/2011) HUS:in, Tampereen ja Oulun yliopistollisiin sairaaloihin. Poliklinikka vastaa HUS:n erityisvastuualueella selkäydinvammaisten akuuttivaiheen hoidon ja välittömän kuntoutuksen jälkeisestä elämänikäisestä seurannasta (life time care). Poliklinikan seurantaan kuuluvat myös sairauden aiheuttamat ja synnynnäisen selkäydinvaurion saa- neet henkilöt.

Selkäydinvammapoliklinikan toiminta on potilaslähtöistä, moniammatillista, ja yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa sisältäen mm. toiminta- ja liikuntakyvyn, terveyden, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen arvioita. Lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen sekä apuvälinetarpeen arviointi kuuluvat myös poliklinikan palveluun.

Elämänikäisten säännöllisten seurantakäyntien lisäksi potilas voi tulla lähetteellä arvioon ja hoitoon selkäydinvaurioon liittyvien elämän eri osa-alueiden ja terveydentilanteen vuoksi. Poliklinikka toimii koordinoivana yksikkönä selkäydinvaurion aiheuttamissa jälkioireissa ja ongelmissa, kuten kipu, spastisuus, rakon-, suolen- ja sukuelinten toiminnalliset häiriöt, iho-ongelmat, tuki- ja liikuntaelimistön oireet, autonomisen hermoston, hormonitoiminnan ja aineenvaihdunnan häiriöt. Potilaat saavat lisäksi hoito- ohjeita, suosituksia ja hoitoa tilanteensa mukaan.

Työryhmään kuuluvat fysiatri, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja kliininen seksologi, uroterapeutti sekä sosiaalityöntekijä.

Voitte ottaa yhteyttä Selkäydinvammapoliklinikkaan elämänikäiseen (life time care) seurantaan pääsemiseksi.

Yhteystiedot löydät HUS:n verkkosivuilta


(päivitetty 31.3.2021)

Tays

Tampereen yliopistollisen sairaalan selkäydinvammapoliklinikka on toiminut vuodesta 2004 alkaen. Selkäydinvamman saaneet kuntoutujat kuuluvat terveydenhuoltolain mukaisesti elinikäisen seurannan piiriin (life time care), jota käytännössä toteutetaan moniammatillisina poliklinikkakäynteinä tai kuntoutusohjaajan seurantana. Seuranta on kuntoutujalle maksutonta.

Selkäydinvammapoliklinikalla arvioidaan kuntoutujan toiminta- ja liikkumiskykyä, terveydentilaa sekä laaditaan tarvittavia suosituksia ja lausuntoja. Käynnillä laaditaan jatkosuunnitelmat yhdessä kuntoutujan kanssa. Ensimmäiseen moniammatilliseen poliklinikkakäyntiin tarvitaan lääkärin lähete.

Kuntoutusohjaaja auttaa ja ohjaa palveluiden ja tukitoimien hakemisessa, on tarvittaessa mukana potilaan hoitoon tai kuntoutukseen liittyvissä neuvotteluissa sekä seuraa kuntoutuksen toteutumista. Kuntoutusohjaajan seurantaan tai tapaamiseen ei tarvita lääkärin lähetettä. Selkäydinvammoihin liittyvissä asioissa kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä kuntoutuja itse, hänen läheisensä tai terveys- tai sosiaalitoimen edustaja, jolla on hoitosuhde kuntoutujaan.

Kuntoutusohjaaja koordinoi selkäydinvammapoliklinikan toimintaa, joten ota yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja. Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

Kuntoutusohjaajat:
Aino Nokelainen p. 050464 4683, aino.nokelainen@pshp.fi
Jaana Leivo p. 050 442 3066, jaana.leivo@pshp.fi

Käyntiosoite: 
Tays Hatanpään Puistosairaala 
Gauffininkatu 3 
33900 Tampere

Postiosoite:
Tays
Selkäydinvammapoliklinikka
PL 2000
33521 TAMPERE

Lue lisää Taysin verkkosivuilta
 

(päivitetty 15.10.2021)

 

OYS

OYS on yksi Suomen kolmesta keskuksesta (HUS, TAYS, OYS), joihin selkäydinvaurion saaneiden asiakkaiden erityistason hoito, kuntoutus ja elinikäinen seuranta on keskitetty. OYS:aan selkäydinvammapotilaat ohjautuvat pääosin OYS:n erityisvastuualueelta, johon kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Länsi-Pohja, Lappi, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa. Selkäydinvammapoliklinikka vastaa ensimmäisen peruskuntoutusjakson jälkeisestä seurannasta sekä toteuttaa aiemmin vammautuneiden arvioita ja seurantaa tarvittaessa lähetteen perusteella. Poliklinikan seurantaan kuuluvat myös sairauden aiheuttamat ja synnynnäisen selkäydinvaurion saaneet henkilöt.

Työryhmään kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja kuntoutusohjaaja. Tiimin sairaanhoitajista kahdella on seksuaalineuvojan ja uroterapeutin koulutus. Tarvittaessa konsultoidaan muita OYS:n erikoisaloja, alueellista apuvälinekeskusta ja erityistyöntekijöitä, kuten seksuaali-, puhe- ja ravitsemusterapeuttia, sosiaalityöntekijää tai ammatillista kuntoutusneuvojaa. Selkäydinvammapoliklinikalla arvioidaan asiakkaan terveydentilaa ja toimintakykyä. Käynnillä laaditaan kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma selkäydinvaurioon ja sen liitännäisoireisiin painottuen sekä seurantasuunnitelma. Lisäksi laaditaan lääkinnällisen- ja ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmat, sekä huolehditaan sosiaali- ja vakuutusturvaan liittyvistä asioista. Myös apuväline- ja kodinmuutostöiden tarvetta ja toteutusta ja palvelujen organisoitumista koordinoidaan yhdessä kuntoutujan kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen sekä esim. vakuutusyhtiöiden kanssa.

Selkäydinvammapoliklinikka toimii koordinoivana yksikkönä selkäydinvaurion aiheuttamissa liitännäisoireissa ja ongelmissa. Se tarjoaa konsultaatiota selkäydinvamma-asiakkaita hoitaville tahoille sekä tukea ja neuvontaa asiakkaille ja heidän läheisilleen.

Jos Sinulla on asiakkuus OYS Selkäydinvammapoliklinikalla, voit asioida myös Selkäydinvamma-digihoitopolulla: https://omapolku.terveyskylä.fi

Ole yhteydessä Selkäydinvammapoliklinikan sihteeriin, joka liittää Sinut palveluun ja saat ohjeistukset postissa. Kaikki selkäydinvammapoliklinikalle kutsuttavat liitetään digihoitopolulle niin heidän halutessaan.  

 

Yhteydenotot:
Sihteeri p. (08) 315 2129
Soittoajat: ma-pe klo: 7.15 – 14.00

Sairaanhoitaja p. 040-565 5087
Soittoajat: ma-to klo 13.00-15.00 ja pe 13.00-14.00

Kuntoutusohjaaja p. 0400 202 378 ja 050 568 6747

Käyntiosoite:
Oulun yliopistollinen sairaala (OYS),
Aapistie 7 A ja esteetön kulku Aapistie 7 I / R-kerros
90220 Oulu

Postiosoite:
Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)
Kuntoutustutkimus ja erityispoliklinikka / Selkäydinvammapoliklinikka PL 21
90029 OYS

(päivitetty 17.9.2021)