EN

Selkäydinvammaiset Akson ry

Selkäydinvammaiset Akson ry on perustettu 13.6.2009 yhdistämään selkäydinvammaisia sekä ajamaan selkäydinvammaisten ja heidän läheistensä etuja.

Yhdistyksen tavoitteita ovat mm.:

  • selkäydinvammaisten henkilöiden vertaistukitoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti, alueellisesti, paikallisesti ja yksilötasolla
  • selkäydinvammaisten akuuttivaiheen hoidon, sen jälkeisen välittömän kuntoutuksen ja monialaisen elinikäisen seurannan kehittäminen yhdessä SYV-keskusten kanssa
  • vamman seuraamuksiin liittyvän tiedon jakaminen
  • selkäydinvammaan liittyvän tutkimuksen edistäminen Suomessa
  • yleinen vaikuttamistyö selkäydinvammaisten oikeuksiin liittyen