EN

Yksilölliset tarpeet huomioitava paremmin tulevassa vammaispalvelulaissa

ti huhtik. 05 11:59:00 2022

Selkäydinvammaiset Akson ry näkee lakiesityksessä hyviä uudistuksia erityisesti liikkumisen tuen nykyistä monipuolisemmissa tukimuodoissa sekä siinä, että hyvinvointialueen tulee tarjota erilaisia vaihtoehtoja henkilökohtaisen avun toteuttamiseen. Nämä lisäävät vammaisen henkilön mahdollisuuksia toteuttaa vammaispalveluita nykyistä yksilöllisemmällä ja tarvelähtöisemmällä tavalla.

Lakiesityksessä on kuitenkin eri pykälien sekä pykälien ja perusteluiden välisiä ristiriitaisuuksia ja muita ongelmia, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Erityisen ongelmallisena näemme valituslupapyynnön, joka heikentää vammaisen henkilön oikeusturvaa.

Esteettömän asumisen tuen toteuttamisessa tulisi huomioida yksilölliset tarpeet nykyistä paremmin ja sen tulisi näkyä lakipykälätasolla. Samoin lain kirjaimessa tulisi näkyä se, että kyseessä on subjektiivinen oikeus.

Ongelmallista lakiesityksessä on myös henkilökohtaisen avun voimavararajauksen muuttaminen sellaiseksi, ettei se enää vastaa YK:n vammaissopimusta. Kannatamme Invalidiliiton esitystä siitä, että nykyinen voimavararajaus tulisi säilyttää henkilökohtaisen avun työnantajamallissa. Olemme huolissamme myös siitä, että henkilökohtaisista avustajista on pulaa ja alalle hakeutuu henkilöitä, jotka eivät sovellu tehtävään. Työnantajalle tulisi antaa oikeus tarkistaa henkilökohtaisen avustajan rikosrekisteri.

Kannatamme lakiesityksessä olevaa mahdollisuutta toteuttaa liikkumisen tukea niin, että se ei ole sidottu matkojen määriin, vaan euromäärään tai euro- ja kilometrimäärään. Kannatamme myös liikkumisen tuen toteuttamistapaa, jossa auto annetaan vammaisen henkilön käyttöön. Lakiesityksen perusteluissa tulee kuitenkin tarkentaa, millä ehdoilla auto voidaan luovuttaa vammaisen henkilön käyttöön. Auton luovuttaminen ei saisi olla sidottu pelkästään opiskelu- ja työmatkoihin liittyviin tarpeisiin, vaan tarve auton käytölle tulisi arvioida huomioiden vammaisen henkilön kokonaistilanne, kuten perhetilanne ja yhteiskunnallinen aktiivisuus.

Lue Aksonin lausunto täältä

Vammaispalveluja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. Nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki on tarkoitus kumota. Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Laki tulisi voimaan 1.1.2023 ja siinä olisi kahden vuoden siirtymäaika.

Takaisin ajankohtaissivulle

loka 2021

matiketopelasu
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Ajankohtaisia tapahtumia