EN

Oikeusasiamieheltä ratkaisu, joka vahvistaa yksillöllisen tarpeen huomioimista esim. hoitotarvikejakelussa tai apuvälineissä

ti huhtik. 16 16:52:00 2019

Ohjeet ja käytännöt, jotka eivät jätä tilaa palvelun tarvitsijan yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiselle, ovat ristiriidassa lainsäädännön kanssa.

Oikeusasiamiehen laillisuusvalvontakäytännössä on katsottu, että terveyspalveluiden järjestämistä koskevilla ohjeilla voidaan yhtenäistää käytäntöä ja niillä on siten tärkeä potilaiden yhdenvertaisuutta lisäävä merkitys. Ohjeet voivat kuitenkin olla vain lainsäädäntöä täydentäviä eikä niillä voida rajoittaa tai sulkea pois oikeutta lainsäädännössä turvattuihin oikeuksiin. Ohjeiden tulee jättää tilaa palvelun tarvitsijan yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiselle. Ohjeet ja käytännöt, jotka eivät jätä tilaa palvelun tarvitsijan yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiselle, ovat siten ristiriidassa lainsäädännön kanssa.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen totesi, että diabetespotilaiden hoitotarvikkeita ei voida rajoittaa alle kunkin potilaan yksilöllisesti määritellyn tarpeen. Helsingin kaupungin pysyväisohjeen mukaan tietyt, ohjeessa mainitut kriteerit omaavat tyypin 2 diabetespotilaat saavat verensokeriliuskoja vain erityisperusteilla. Ohje on muotoiltu liian kategoriseksi, eikä se jätä tilaa diabetespotilaan yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiselle. Tämän vuoksi ohje on ristiriidassa potilaslain 3 §:n ja terveydenhuoltolain 24 ja 25 §:n kanssa.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen katsoi, että pysyväisohjetta on perusteltua näiltä osin ja myös Valviran pysyvän asiantuntijan A:n esittämällä tavalla muuttaa.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen saattoi asiassa esittämänsä käsityksen Helsingin kaupungin pysyväisohjeen (PYSY 044) ristiriidasta lainsäädännön kanssa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tietoon ja esitti samalla, että se ryhtyisi toimenpiteisiin ohjeen muuttamiseksi.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen pyysi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa ilmoittamaan viimeistään 31. toukokuuta 2019, mihin hänen esityksensä on antanut aihetta.

Verensokeriliuskat hoitotarvikkeina 10.4.2019, dnro 268/2018 Katso ratkaisu tästä >>

Eduskunnan oikeusasiamies >>

 

 

Takaisin ajankohtaissivulle

marras 2021

matiketopelasu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Ajankohtaisia tapahtumia