EN

Kuljetuspalveluiden toteuttamisessa tarvitaan joustavia vaihtoehtoja ja yksilöllisiä ratkaisuja

pe syysk. 03 09:00:00 2021

Akson teki keväällä lausunnon uuden vammaispalvelulain osioista Liikkumisen tuki ja Kuljetuspalveluiden toteuttaminen.

Nykyisen lain mukaan vammainen henkilö voi suorittaa työ- ja opiskelumatkoja työssäkäyntialueella ja vapaa-ajan matkoja erikseen määritellyllä toiminnallisella alueella. Mielestämme kuljetuspalveluiden osalta tulisi tehdä enemmän yksilöllisiä ratkaisuja ja mahdollistaa yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet myös alueellisesti. Kuljetukset tulisi järjestää joustavasti siellä missä niitä tarvitaan, huomioiden esimerkiksi se, mihin vammaisella henkilöllä on tarve mennä sukuloimaan tai harrastamaan, eikä pitäytyä jäykästi määritellyllä alueella.

Kuljetuspalveluiden toteuttamisessa tarvitaan uudenlaisia joustavia vaihtoehtoja. Kannatamme mahdollisuutta käyttää leasing-autoa ja ns. kilometripankkia yhdensuuntaisten matkojen sijaan silloin kun ne vastaavat paremmin vammaisen henkilön tarpeisiin.

Pykälän 17 mukaan vapaa-ajan toimintaan ja tavanomaiseen elämään on järjestettävä vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuussa. Käytännössä lakia on valitettavan usein sovellettu niin, että 18 yhdensuuntaisesta matkasta on muodostunut maksimi ja että osallistuminen esimerkiksi vammaisneuvoston, kunnanvaltuuston tai järjestön luottamustehtävään on katsottu osaksi vapaa-ajan toimintoja. Näin ollen vammainen henkilö, joka on yhteiskunnallisesti aktiivinen, on joutunut jäämään harrastuksista pois, koska kuljetuspalveluista myönnetty matkojen määrä ei mahdollista osallistumista molempiin. Tämä ei edistä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklojen 29 ja 19 toteutumista, eli artiklat Osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään sekä Eläminen itsenäisesti ja osana yhteisöä.

Olemme Invalidiliiton kanssa samaa mieltä siitä, että yhteiskunnallinen osallistuminen tulisi nostaa omaksi kohdakseen pykälässä 16 Liikkumisen tuki, jotta se tulisi huomioiduksi kun matkojen määristä päätetään. Samoin yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen tulisi olla työssäkäyntiin rinnastettavaa toimintaa.

Ennen kaikkea kannatamme yksilöllisiä kuljetuspalveluiden järjestämistapoja ja joustavia vaihtoehtoja yhdensuuntaisille matkoille silloin kun ne vastaavat paremmin vammaisen henkilön tarpeisiin. Kuljetuspalveluista päätettäessä vammaisen henkilön elämäntilanne ja yksilölliset tarpeet tulisi huomioida nykyistä paremmin.

 

Vammaispalveluja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. Nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki on tarkoitus kumota. Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. Laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Lue vammaispalvelulain uudistamisesta lisää Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla

Takaisin ajankohtaissivulle

maalis 2019

matiketopelasu
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Ajankohtaisia tapahtumia