EN

Hoitotarvikeoikeus - selvitys ja opas

ke toukok. 16 10:41:00 2018

 

Coloplast Oy ja Lakitoimisto Kumpuvuori Oy ovat totettaneet hoitotarvikeoikeuksia käsittelevän oppaan ja 16.5.2018 on julkaistu selvitys aiheesta. Alla tiedotteet Lakitoimisto Kumpuvuosi Oy:n sivuilta sekä linkit alkuperäisiin tiedotteisiin.

 

(15.5.18) TIEDOTE (teksti alla luettavissa kokonaisuudessaan)

(16.5.18) ”Oikeus hoitotarvikkeisiin – juridinen taustamuistio” 
suora linkki muistioon: https://www.kumpuvuori.fi/wp-content/uploads/2018/05/Lakitoimisto-Kumpuvuori-Oy-Vammaisoikeuden-Julkaisusarja-A-nro-2.pdf

 

TIEDOTE 15.5.2018

LISÄTIETOA HOITOTARVIKEOIKEUKSISTA – SELVITYS JA OPAS

– Käytännöt vaihtelevat alueittain, seuranta ja valvonta puuttuu

Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi katetrit, avannehoitotuotteet, insuliinikynät ja vaipat, joita vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt tarvitsevat päivittäin. Vaikka hoitotarvikkeista on säädetty 2011 terveydenhuoltolaissa, käytännöt vaihtelevat. Potilaalle saatetaan antaa tarvikkeita vähemmän, kuin tarve olisi, tai annetaan halvinta hoitotarviketta sopivimman sijaan.

16.5.2018 julkaistaan ”Hoitotarvikeoikeudet – pikaopas”, jossa esitetään potilaalle selkeästi keskeiset oikeudelliset reunaehdot ja myös hyviä kysymyksiä, joita potilas voi esittää hoitohenkilöstölle. Lisäksi oppaassa on kääntöpuolella laajemmat lakiselosteet ammattilaisille avuksi ja potilaalle mahdollisiin muutoksenhakuihin avuksi. 16.5.2018 julkaistaan myös ”Oikeus hoitotarvikkeisiin – juridinen taustamuistio”. Selvityksestä löytyy hoitotarvikkeiden lainsäädäntö, sekä oikeus- ja laillisuusvalvontakäytäntöä, ja kuvataan oikeusturvakeinot. Toisin kuin luullaan yleisesti, hoitotarvikeoikeusasiat on mahdollista saattaa hallinto-oikeuden arvioitavaksi ja päätöksiä löytyikin kymmeniä.

Selvityksen laatimisen yhteydessä nousi esiin huoli siitä, että aluehallintovirastot eivät seuraa tai valvo hoitotarvikeoikeuksien tai hoitotarvikejakelun toteutumista. Epäkohtien havaitseminen onkin kiinni yksittäisten henkilöiden yhteydenotoista lainvalvojille. Lainsäätäjä ei ole käynnissä olevissa uudistuksissa kiinnittämässä erityistä huomiota hoitotarvikeoikeuksien lainsäädännölliseen perustaan. Olisi tärkeää, että jatkossa aluehallintovirastot seuraisivat ja valvoisivat hoitotarvikeoikeuksien toteutumista ja lainsäätäjä edelleen kehittäisi asian sääntelyä tiukemmaksi ja laajemmaksi.

”Ympäristössä, jossa lainsäädäntö lopulta on melko epäselvä ulkoisesti, ja jossa viranomaiset eivät oma-aloitteisesti seuraa tai valvo hoitotarvikeoikeuksien toteutumista, tulee hoitotarvikeoikeusopas hyvään saumaan auttaman yksilöitä. Se on jo lisännyt aktiivisuutta alan keskustelussa ja tulee olemaan hyvä työkalu potilaille ja ammattilaisille oikean hoitotarvikkeen löytymiseksi ja saamiseksi”, toteaa selvityksen ja oppaan tehnyt lakimies Jukka Kumpuvuori.

”Hoitotarvikkeen merkitys käyttäjälleen on arjen sujumisen kannalta valtava ja kysymys on tuotteista, joita kukaan ei käytä turhaan. Hoitotarvikkeiden kustannusten ja varsinkin hoitotarvikkeiden yksikköhintojen seuraamisen sijaan kannustamme kuntia laadukkaiden hoitotarvikkeiden tarjoamiseen asukkailleen. Toimimaton hoitotarvike aiheuttaa paljon ylimääräisiä kustannuksia sekä käyttäjän elämänlaadun heikkenemistä. Jos hoitotarvikkeen käyttäjä saa itse valikoida käyttämänsä hoitotarvikkeen, valinta kohdistuu sopivimpaan ja toimivimpaan tarvikkeeseen, koska kukaan ei halua käyttää hoitotarviketta, joka ei toimi. Tämä kannustaa myös yrityksiä panostamaan tuotekehitykseen”, toteaa Coloplast Oy:n toimitusjohtaja Mia Takanen.”

Selvityksestä ja pikaoppaasta keskustellaan Coloplast Oy:n ke 16.5.18 klo 16-18 Kiasmassa järjestettävässä yhteistyötapaamisessa. Tapaamisessa puheenvuoron käyttävät myös potilasjärjestöt Akson ry, Chron ja Colitis ry, Finnilco ry ja Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys, sekä eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä VAMYTn puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Karimäki. Selvitys löytyy 16.5. www.kumpuvuori.fi ja opas jo nyt www.coloplast.fi/tietoa-meista/news/2018/#section=Hoitotarvikeoikeudet-pikaopas-julkaistu_429710.

Lisätiedot:
Jukka Kumpuvuori, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, Lakitoimisto Kumpuvuori Oy
050 552 0024, laki@kumpuvuori.fi

Mia Takanen, toimitusjohtaja, Coloplast Oy
043 211 3458, fimt@coloplast.com

 

(päivitetty 16.5.2018)

Takaisin ajankohtaissivulle

maalis 2017

matiketopelasu
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Ajankohtaisia tapahtumia