MOVE-projekti 2014-2016

                                                         

HALUATKO VERTAISTUKEA?

Kukaan ei voi ymmärtää – paitsi hän

Vertaistukihenkilö on kanssaihminen, jolla on selkäydinvamma. Hänellä on tietoa ja kokemusta siitä, millaista on elää vamman kanssa. Sitä tietoa ei voi kirjoista oppia. Vastavammautuneen voi olla mahdotonta ajatella, että joku on selvinnyt samanlaisesta tilanteesta. Ja kuitenkin on. Selkäydinvamma on käännekohta, joka edellyttää uudenlaista elämän rakentamista. 

Vertaistuki tarkoittaa, että on olemassa toisia, joilla on samankaltaisia kokemuksia. Silti jokainen ihminen kokee ja tulkitsee oman elämänsä tapahtumat omista lähtökohdistaan. Toiset haluavat vertaistukea heti ja toiset monen vuoden kuluttua vammautumisestaan.

Vertaistuki voi olla yhdessä tekemistä, keskusteluja, puheluja tai sähköpostittelua. Toiminta perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja tasa-arvoon. Vertaistuen tavoitteena on vahvistaa selviytymistä ja hyvinvointia. Se on tarkoitettu sekä sairauden että onnettomuuden kautta vammautuneille olipa vammasta kulunut vain vähän aikaa tai jo useita vuosia.

HALUATKO MUKAAN KOULUTUKSEEN?

Vertaistukihenkilöt tarvitsevat letkeät henkselit omassa tehtävässään

Tukihenkilönä voi toimia henkilö, jolla on aito kiinnostus ja halua auttaa ja jonka omassa elämässä on tilaa toisen ihmisen tukemiseen. Omat oivallukset ja kokemukset voivat hyödyttää muita samassa elämäntilanteessa olevia. Vertaistukihenkilökoulutus on tarkoitettu selkäydinvammaisille, joiden omasta vammautumisesta on kulunut riittävästi aikaa ja jotka ovat sinut oman terveydentilansa ja itsensä kanssa.

Koulutus tarjoaa perustietoa vertaistuesta ja valmiuksia tukihenkilönä toimimiseen. On tärkeää, että vertaistukihenkilö tuntee vapaaehtoistyön eettiset periaatteet ja ymmärtää vapaaehtoistoiminnan ja ammatillisen työn erot. Tavoitteena on myös tiedostaa omat voimavarat ja rajat tukihenkilönä toimimisessa. Koulutuksessa käytetään monipuolisten luentojen lisäksi erilaisia harjoituksia ja tehtäviä. Käytännön harjoitukset ja esimerkit vahvistavat kokemuksellista oppimista. Koulutus toteutetaan kahdessa jaksossa viikonloppuisin ja se on osallistujille ilmaista.

MOVE - monipuolista vertaistukea - on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti (2014–2016), jonka aikana kehitetään selkäydinvammaisten vertaistukikoulutusmalli yksilötason vertaistukea varten ja koulutetaan uusia vertaistukijoita kolmen selkäydinvammakeskuksen (TAYS Tampere, OYS Oulu ja HUS Helsinki) alueille. 

Jos haluat itsellesi vertaistukea tai olet kiinnostunut koulutuksesta, ota yhteyttä.

MOVE - monipuolista vertaistukea
Ville Vuosara, vertaistukikoordinaattori
p. 050 371 5400 / move(at)aksonry.fi

LATAA TULOSTETTAVA VERSIO TÄSTÄ