EN

Aksonin aakkoset

Sähköiset Aakkoset ovat täällä! Aksonin aakkoset julkaistiin alkuperäisesti liitteenä Selkäydinvamma-lehden 1/2016 mukana. Liite löytyy pdf-muodossa sivuston Arkisto-osiosta. Sähköisiä Aakkosia päivitetään pikkuhiljaa kokoajan. Jos huomaat jonkun "aakkosen" puuttuvan tms., niin vinkkaa siitä meille palautelomakkeen kautta.

 

A

AIS-luokitus

ASIA Impairment Scale, AIS. American Spinal Injury Associationin luoma menetelmä, jolla kartoitetaan selkäydinvaurion laatu eli vamman taso ja osittaisuus/täydellisyys. (http://asia-spinalinjury.org)

Ajoneuvovero

Ajoneuvoveron perusverosta voi hakea vapautusta vammaisuuden perusteella. Vapautus myönnetään henkilölle, joka on ajoneuvosta verovelvollinen (www.trafi.fi).

Akson ry

Selkäydinvammaisten eli SYVien oma järjestö. Selkäydinvammaiset Akson ry on perustettu 2009 (www.aksonry.fi).

Aksoni

Viejähaarake eli aksoni tai hermosäie on hermosolun eli neuronin osa. Selkäydinvammassa ensisijainen ongelma on aksonin katkeaminen.

Allasterapia

Allasterapia on fysioterapiaa, jossa käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominaisuuksia.

Apuväline

Apuväline on väline, laite tai muu ratkaisu, joka edistää, tukee tai yllä­pitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se on vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi heikentynyt (www.thl.fi).

Apuvälinemessut

Parittomina vuosina Tampereella järjestettävä alan tapahtuma.

Apuvälinepalvelu

Apuvälinepalveluun kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus ja hankinta, mahdolliset muutostyöt, käytön opetus ja seuranta sekä huolto ja korjaus (www.thl.fi).

Assistentti.info

Erilaisista toimijoista koottu henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto, joka on neuvontaa, tiedottavaa koulutusta ja aineistoa tuottava itsenäinen toimija (www.assistentti.info).

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä helpotetaan omatoimista selviytymistä kotona. Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle on korvattava asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Autonominen dysrefleksia

AD-oireyhtymä voi esiintyä korkeilla vammoilla. Johtuu pääasiassa sympaattisen hermoston ylitoiminnasta, jonka laukaisee jokin ärsyke vammatason alapuolelta. Tyypillisiä oireita ovat jyskyttävä päänsärky, ihokarvojen pystyyn nousu, vilunväreet, runsas hikoilu ja rytmihäiriöt. Oireyhtymän laukaisee yleensä jokin ongelma vaikkapa rakossa (www.aksonry.fi).

Autovero

Vammainen henkilö voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa. Auto- ja valmisteverotus siirtyi Tullista Verohallintoon 1.1.2017 alkaen. Autoveronpalautusta invalideille voit hakea Verohallinnosta osoitteesta vero.fi

Avanne

Avanne on tulos leikkauksesta, jonka tarkoituksena on poistaa sairaus tai lievittää oireita. Keinotekoinen aukko, jonka kautta ulosteet tai virtsa pääsevät poistumaan suolesta tai virtsateistä (www.avanne.fi).

Avokuntoutus

Avokuntoutukseen kuuluvat mm. fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, psykoterapia, musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus, monimuotoryhmäterapia, päiväkuntoutus. Ks. Laitoskuntoutus.

Avustaja

Ks. Henkilökohtainen avustaja.

Avustajakoira

Avustajakoira on fyysisesti toimintarajoitteisten käyttäjien yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline, joka avustaa käyttäjäänsä päivittäisissä toimissa. Avustajakoira edistää ja ylläpitää käyttäjänsä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä (www.invalidliitto.fi).

B

Baclofen-pumppu

Baclofen-pumppua käytetään henkilöille, joiden spastisuus eli lihasjänteys on lisääntynyt ja lihaksen jäykkyys aiheuttaa merkittävää haittaa ja joilla suunkautta otettava lääkitys ei riittävästi tehoa. Laite koostuu pumpusta ja katetrista, jotka lääkäri asettaa potilaan ihon alle nukutuksessa. Leikkaukseen ja nukutukseen liittyvät haitat ja riskit kuten infektioriski, on myös huomioitava. Pumpun saaminen edellyttää myös sitoutumista hoitoon eli pumppu täytyy täyttää määräajoin.

Botox

Botuliinitoksiini, hermomyrkky, jolla hoidetaan voimakkaita lihasjännityksiä sekä virtsarakon toimintahäiriöitä. Annetaan pistoksena lihakseen.

E

Erikoissairaanhoito

Julkinen terveydenhuolto toimii kahdella tasolla. Vastaavasti terveydenhuollon palvelut on porrastettu kahdelle tasolle. Esimerkiksi apuvälinepalvelussa porrastus näkyy niin, että sähköiset liikkumisen apuvälineet kuten sähköpyö­rätuoli ja vaativimmat lasten apuvälineet ovat erikoissairaanhoidon vastuulla. Vastaavasti aikuisten käsikäyttöiset pyörätuolit kuuluvat perusterveydenhuollon järjestä­miin apuvälineisiin. Erikoissairaanhoito on yleensä erikoislääkärin tai sairaalan antamaa hoitoa.

ESCIF

European Spinal Cord Injury Federation, eurooppalaisten selkäydinvammajärjestöjen kattojärjestö. Akson on ESCIFin jäsen (www.escif.org).

ESKE

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE. ESKEn asiantuntijat ovat käytettävissä luennoitsijoina eri tahojen järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Tarvittaessa he myös konsultoivat rakennuttajia sekä arkkitehtejä ja muita suunnittelijoita esteettö­män rakennetun ympäristön aikaansaamiseksi (www.esteeton.fi).

Esteettömyys

Laaja kokonaisuus, joka tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys merkitsee mm. palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä, mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon (www.invalidiliitto.fi).

F

Fysioterapia

Terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

H

Haitta-aste

Lääkäri arvioi vamman tai sairauden aiheuttaman haitan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan tehdyn haittaluokituksen perusteella. Haittaluokat ovat 1–20. Haittaluokka muutetaan tuloverolain tarkoittamaksi invaliditeettiprosentiksi kertomalla haittaluokka viidellä. 30%:n haitta-aste vastaa siis haittaluokkaa 6. Haitta-asteen arviointi on melko helppoa, kun kyseessä on yhden haitan arviointi. Samalla henkilöllä saattaa kuitenkin olla monia ongelmia, joiden yhteenlaskettu haitta tulisi myös arvioida erikseen (www.invalidiliitto.fi, www.thl.fi).

Haittaluokka

Ks. edellinen.

Hengityshalvauspotilas

Henkilö, jonka erikoissairaanhoidon alainen ylilääkäri tai asiantuntijaryhmä on määritellyt hengityshalvauspotilaaksi jatkuvan ja pitkäaikaisen hengityskonetarpeen nojalla (www.thl.fi).

Henkilökohtainen apu/avustaja

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää mm. avustajan avulla, kotipalvelun tai molempien yhdessä. Henkilökohtainen apu ei ole hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Henkilökohtaista apua järjestetään vammaispalvelulain perusteella.

Henkilönostin

Terveydenhuollossa henkilönostimella tarkoitetaan apuvälinettä, jolla autettava henkilöä voidaan siirtää paikasta toiseen. Henkilönostimet voivat mekaanisia tai sähkömoottorilla toimivia. Henkilönostimet voivat olla siirreltä­viä ja mittasuhteiltaan esimerkiksi autoon siirtymistä varten suunniteltuja, tai esimerkiksi kattoon kiinteästi asennettuja. Mekaaniset henkilönostimet siirtävät tyypillisesti avustettavan henkilön istuma- tai pystyasennossa. Sähkötoimisissa henkilö­nostimissa käytettään erilaisiin tilanteisiin suunniteltuja nostoliinoja.

HETA

Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry. HETA kehittää ja valvoo henkilökohtaisten avustajien työnantajien etuja ja asemaa (www.heta-liitto.fi).

Hissi

Henkilöhissi, ns. tavallinen hissimalli. Porrashissi on portaisiin asennettava laite, jonka avulla voi nousta ja laskeutua portaita pitkin. Lavahississä (tasonostin) on lava, johon voidaan ajaa pyörätuolilla. Porrashissi liikkuu johdeputken tai -kiskon varassa, ja kisko voidaan asentaa esimerkiksi portaikon seinään tai kaiteisiin. Tuolihissi on liikkuva istuin. Kevythissi toimii kuten tavallinen hissi, mutta on hitaampi ja tilavaatimuksiltaan pienempi. Hissiporras on porras ja hissi samassa laitteessa. Askelmat muuntuvat nostotasoksi.

Hoitotarvikkeet

Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet mm. katetrit, urinaalit, vaipat ja narupussit ovat käyttäjilleen maksuttomia.

HUS/HYKS

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. HUS on jaettu viiteen sairaanhoitoalueeseen. HUS:issa on myös selkäydinvammakeskus. HYKS on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

I

Influenssarokote

Vaikea kausi-influenssa on raju tauti, joka vie nopeasti huonoon kuntoon ja saattaa vaatia sairaalahoitoa. Influenssarokotus on paras keino ehkäistä influenssaan sairastumista, rokotteen teho on osoitettu myös selkäydinvammaisilla. Selkäydinvammaiset ovat oikeutettuja maksuttomaan kausi-influenssarokotukseen. Lue lisää Selkäydinvamma-lehti 2/2015 (www.aksonry.fi).

Invalidiliitto ry

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Aksonin jäsenyyden kautta henkilö on myös tämän järjestön jäsen (www.invalidiliitto.fi).

Invaliditeetti

Ks. Haitta-aste.

IPSCI

International Perspectives on Spinal Cord Injury, WHO:n raportti (2013), johon on kerätty tietoa selkäydinvammasta sekä annettu suositukset hoidosta ja kuntoutuksesta.

ISCoS

The International Spinal Cord Society on kansainvälinen tieteellinen selkäydinvammayhteisö, joka edistää selkäydinvamman hoitoa ja hoitomenetelmiä ympäri maailman. Yhteisö koostuu lääkäreistä ja tutkijoista sekä muista ammattilaisista, joilla on vankka SYV-tuntemus. ISCoS:in sivuilta www.iscos.org.uk löytyy tietoa selkäydinvammoista. ISCoS julkaisi vuonna 2015 kokonaisvaltaisen kuvauksen selkäydinvammasta englanninkielisessä teoksessa ISCoS Textbook on Comprehensive Management of Spinal Cord Injuries. (http://www.iscos.org.uk)

Istuinkyhmy

Istuinluun kaaren uloin osa. Istuinkyhmyt sijaitsevat takapuolessa kohdassa, jossa ihon hoitoon ja istumapaineeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ks. Painehaava.

Istuma-asento

Istuma-asentoon tulee kiinnittää erityistä huomiota varsinkin apuvälineen valinnan yhteydessä sekä vammautuneen arkipäivän toimintojen/toimintakyvyn kannalta. Virheellinen asento lisää mm. vartalon kiputiloja, skolioosia, rangan vääntymistä, puutumista, painehaavariskiä ja spastisuutta.

Istumapaine

Hyvässä istuma-asennossa istumapaine jakautuu mahdollisimman laajalle alueelle symmetrisesti. Istumapainetta voidaan mitata siihen erityisesti valmistetulla painematolla. Mittauksia tehdään mm. selkäydinvammakeskuksissa ja kuntoutuslaitoksissa.

Istumatyyny

Pyörätuolissa käytettävä tyyny, joka valitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tyynyjä on paljon erilaisia: vaahtomuovilla, ilmalla, geelillä ja näiden erilaisilla yhdistelmillä täytettyjä. Hyvä tyyny vaikuttaa istuma-asentoon ja istumapaineeseen (Ks. edellinen) sekä ehkäisee painehaavoja.

IT-lehti

Invalidiliitto ry:n julkaisema Invalidityö -lehti. Aksonin jäsen saa lehden jäsenetuna itselleen.

K

Kanta.fi

Sähköinen palvelu, josta voit katsoa omia terveys- ja reseptitietojasi. Muun muassa lääkärinlausunnot (www.kanta.fi).

Kantasoluhoito

Kantasoluista toivotaan parannuskeinoa mm. halvaantuneille. Tämä onkin jo onnistunut laboratoriokokeissa rotilla, joiden halvaantuneet raajat saatiin toimimaan kantasoluhoidolla. Kantasoluhoidon tarkkoja vaikutusmekanismeja aksoni-vaurion hoidossa SYV:in parantamiseksi ei kuitenkaan kovin hyvin vielä tunneta.

KELA

Kansaneläkelaitos, myöntää mm. kuntoutusta, eläkettä, hoitotukea, vammaistukea, kuntoutustukea. www.kela.fi

Kelauksen keventäjät/avut

Kelauksen keventäjät ovat ajomoottorilla varustetut pyörätuolin renkaat, jolloin kelaaminen vaatii vähemmän voimaa. Kelausapu on väline, joka helpottaa esim. ylämäessä kelaamista. Se kiinnitetään tuolin runkoon. Työntöapumoottori tuo helpotusta avustajalle.

Kelaus

Työntö eli tapa, jolla manuaalipyörätuolia liikutetaan eli kelataan. Vammaisurheilulajin nimitys on ratakelaus.

Kertakatetrointi

Toistokatetrointi, itsekatetrointi. Katetrointi suoritetaan kertaluonteisesti muutamia kertoja päivässä. Rakko tyhjennetään ”pillin” kaltaisella pehmeällä silikoni/muoviputkella (www.katetri.fi).

Kestokatetri

Suprapubinen katetri esim. Cystofix. Suprapubisen katetrin asettaa lääkäri ja se vaihdetaan noin kolmen kuukauden välein. Katetrin varressa on nesteellä täytettävä pallo, joka pitää katetrin paikoillaan rakossa. Katetri on aina liitettävä virtsankeräyspussiin. Virtsankeräyspussi tulee tyhjentää riittävän usein, koska painava pussi saattaa vetää katetrin pois paikaltaan. Virtsankeräyspussi on vaihdettava kerran viikossa.

Kipu

Epämiellyttävä kokemus, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan tai jota kuvataan kudosvaurion käsittein. Yleistä selkäydinvammaisilla. (www.kaypahoito.fi).

Kohtuulliset mukautukset

Järjestelyt, joka mahdollistaisivat vammaisen henkilön yhdenvertaisen kohtelun toteutumisen. Konkreettisessa tilanteessa henkilöä varten tehtäviä toimenpiteitä. Mukautukset täydentävät esteettömyystoimenpiteitä. Arvioitava tilannekohtaisesti kohtuunäkökohdat huomioon ottaen (www.yhdenvertaisuus.fi).

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa. Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen (www.stm.fi).

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu on kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalveluja määrärahoista riippumatta, koska kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus. Kuljetuspalveluihin ja niihin liittyvine saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, jotka liittyvät työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnallisen osallistumiseen, virkistykseen, tai muuhun sellaiseen syyhyn. Kuljetukset kattavat henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Kuljetuksia myönnetään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Niitä voi tarvittaessa anoa lisää (www.thl.fi).

Kuntoutus

Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä arkielämässä että elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteena on myös edistää kuntoutujan osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. Avomuotoisella kuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutusta, joita ovat avojaksot ja käyntikerrat: avojaksojen ja käyntikertojen yhdistelmät, laitosjaksojen ja avojaksojen/käyntikertojen yhdistelmät. Laitoskuntoutus täydentää yleensä avomuotoista kuntoutusta (www.kuntotusportti.fi, www.kela.fi).

Kuntoutussuunnitelma

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten ja kuntoutujan kanssa. Tarvittaessa suunnitelman tekemiseen voivat osallistua myös omaiset ja läheiset. Kuntoutussuunnitelmassa ovat mm. laitos-/ avokuntoutus, apuvälineet ja siihen kirjataan kaikki ne kuntoutussuositukset, joita henkilö tarvitsee. Kuntoutussuunnitelma voi olla osana hoitosuunnitelmaa sekä palvelusuunnitelmaa.

Kynnys ry

Eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö, jonka perustivat vammaiset opiskelijat 1973. Osa kansainvälistä vammaisten itsenäisen elä­män (Independent Living) liikettä. (http://kynnys.fi)

KYS

Kuopion yliopistollinen sairaala.

Käsihallintalaite

Auton ajoa helpottava hallintalaite. Eri malleja, myös siirrettäviä. Useat mallit vaativat automaattivaihteisen auton.

Käsipolkupyörä

Liikkumisen apuväline, joka voidaan kiinnittää pyörätuoliin tai kiinteä kokonaisuus, johon siirrytään. Käsillä liikutettava pyörä tuo monipuolista liikettä hartian seutuun ja sillä pääsee liikkumaan pyörätuolia vauhdikkaammin, jopa epätasaisella alustalla.

Kävelyn apuvälineet

Kävelyn apuvälineet jaetaan yhdellä kädellä käytettäviin ja kahdella kädellä käytettäviin apuvälineisiin. Ensimmäisiä ovat kävelykepit (myös kolmella tai useammalla tukijalalla), kyynärsauvat, kainalosauvat, istuimella varustetut kävelykepit ja kehon sivulla pidettävät kävelykehikot. Kahdella kädellä käytettäviä kävelyn apuvälineitä ovat kävelytelineet, rollaattorit, kävelytuolit ja kävelypöydät.

Käypähoitosuositus

Käypä hoito-suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia (www.kaypahoito.fi). Selkäydinvamman käypä hoito-suositus on poistettu 31.12.2018.

L

Laitoskuntoutus

Ks. Kuntoutus

Liikuntavamma

Liikuntavammaisuus aiheutuu muun muassa CP-vammaisuuden, lihassairauksien, synnynnäisten raajojen ja tukielinten epämuodostumien, raajan tai raajanosan puutosten, kasvu- ja luutumishäiriöiden, keskushermoston sairauksien, kasvainten, selkäytimen vaurioiden, lapsuusiän reuman, tapaturmien ja joskus leikkausten seurauksena. Liikuntavamma aiheuttaa aina haittaa jokapäiväisessä elä­mässä rajoittaen tai estäen liikkumista ja itsenäistä toimintaa. Tila saattaa olla pysyvä, etenevä, paraneva tai vaihteleva ja sillä on vaikutuksia elämään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. (www.wikipedia.fi)

Liuska

Ohut, monesti taipuisa esine, esim. paperiliuska.

Luiska

Luiska on kalteva rakennelma, joka helpottaa liikkumista eri korkeudella olevien tasanteiden välillä. Yleensä luiska korvaa portaat tai on niiden lisänä. Voidaan kutsua myös rampiksi. Esteettömyysmää­räysten mukainen enimmäiskaltevuus 8 % (1:12,5).

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus on yksi neljästä kuntoutuksen lajista tavanomaisen jaottelun mukaan. Muita ovat ammatillinen, kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus. Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Lääkinnällinen kuntoutus liittyy kiinteästi sairauden tai vamman hoitoon. (www.wikipedia.fi)

M

Maastoliikennelaki

Laki, joka määrittää miten maastossa liikutaan. Antaa laajat oikeudet liikuntarajoitteiselle liikkua maastossa moottoriajoneuvolla (www.finlex.fi).

Maastorenkaat

Leveät ja syväuraiset renkaat pyörätuoliin, pikakiinnityksellä helppo vaihtaa. Helpottavat vaikeassa ja pehmeässä maastossa liikkumista esim. talvella. Istuma-asento säilyy samana, jos maastorenkaiden kanssa käyttää pienempää vannekokoa.

Manuaalipyörätuoli

Pyörätuoli, jota käytetään käsivoimin kelausvanteista pyörittä­mällä. Saatava kiinteärunkoisena, jossa on irrotettavat pyörät sekä taittuva selkänoja. Kokoon menevässä mallissa on irrotettavat pyörät ja runko menee kasaan. Manuaalipyörätuoliin voidaan kiinnittää erilaisia lisävarusteita kuten nokkapyörä, käsipyörä, kelausapu tai pikkusukset (Wheelblades).

Matkailu

Lentokentällä toimimiseen löydät hyvät ohjeet www.finavia.fi, etusivulta kohdasta pysäköinti (ilmaista vammaisen pysäköintiluvalla) sekä sivun alalaidasta kohdasta avustettavat matkustajat. Kun varaat lentolipun, muista ilmoitta myös erityistarpeista, kuten avustuspalvelusta esim. www.finnair.fi sivuilla kohdassa ”asiakastuki, valitse ”asiakaspalvelu verkossa” ja sieltä ”ilmoita erityis-/avuntarpeesta”. Valtion Rautatiet eli VR mahdollistaa junalla matkailun. Lisätiedot www.vr.fi ja palvelujen alta löydät mm. vammaispalvelut. Kannattaa varmistaa kaluston (bussit, junat) esteettömyys ennen lippujen hankkimista. Esteettömiä matkoja voi kysellä matkatoimistoista, mm. Matka-Agenteilla on esteettömiä kohteita eri maissa.

Metsästys

Vaikeavammainen voi metsästää käyttäen apuna moottoriajoneuvoa. Poikkeuslupaan vaaditaan lääkärintodistus vaikeavammaisuudesta ja kyvystä käsitellä asetta. Lisätietoja www.riista.fi (lomakkeet, poikkeusluvat).

MMC

Meningomyeloseele (lat. meningomyelocele) on synnynnäinen hermostoputken sulkeutumishäiriö. Käytetään myös nimityksiä selkäydintyrä, selkäydinkohju ja selkärankahalkio. Vamma syntyy sikiölle yksilönkehityksen varhaisessa vaiheessa, ja siihen liittyy aina osittainen selkäytimen vaurioituminen.

N

Nojapyörä

Polkupyörän tapainen liikkumisen apuväline, jota poljetaan istuen. Jarruttaminen tapahtuu käsin, jaloin tai sekä että. Erinomainen vaihtoehto liikkua vauhdikkaasti, vaikka tasapaino tai jalkojen toimintakyky on heikko.

Nokkapyörä

Apuväline, joka kiinnitetään manuaalipyörätuolin runkoon pikakiinnityksellä, joten helppo ottaa esimerkiksi mukaan. Nokkapyörä nostaa pyörätuolin pienet tukipyörät (etupyörät) ilmaan, jolloin on helpompi liikkua epätasaisilla alustoilla.

NORR

Nordiska ryggmärgsskadade Rådet, pohjoismainen selkäydinvammatyöryhmä (rekisteröimätön), joka kokoontuu noin joka toinen vuosi vaihtamaan ajatuksia ja ideoita. Mukana ovat kaikki Pohjoismaat.

NoSCoS

Nordic Spinal Cord Society, pohjoismainen selkäydinvammayhteisö, jonka kiinnostuksen kohteena ovat selkäytimeen liittyvät vammat ja sairaudet. Järjestää joka toinen vuosi ison seminaarin (www.noscos.org).

Nostolaude

Sähköllä toimiva laudehissi nostaa kylpijän löylynotolle sopivalle tasolle. Laude, johon pyörätuolista siirrytään lattiantasossa ja jolla siirrytään löylytasoon.

Nostovyö

Avustamistilanteessa käytettävä leveä ja tukeva vyö, jossa useissa malleissa kahvat. Turvallisempi nostaa kuin ottaa kiinni vaatteista.

Nosturi

Ks. henkilönostin.

O

Osittainen selkäydinvamma

Selvitetään AIS-luokituksella, jolloin AIS-luokka on B (vain tunnon suhteen osittainen) C tai D. Osittaisessa vammassa ainakin osa hermosäikeistä toimii vaurion kohdalla. Osittainen selkäydinvamma voi olla hyvin lievä, kävely sujuu moitteettomasti, rakko toimii normaalisti, ehkä lihakset ovat hieman kankeat. Toisaalta osittaisessa vammassa voi vain osa tuntosäikeistä olla toimivia, jolloin tila lähes vastaa käytännössä täydellistä vammaa (selkäydinvamma.fi). Osittaista selkäydinvammaa kutsuttiin ennen myös pareesiksi.

Osteopenia

Osteopenia ei ole sairaus, mutta mikäli luun tiheyden alenema pahenee, voi diagnoosi muuttua osteoporoosiksi.

Osteoporoosi

Osteoporoosi eli luuston kalkkikato johtuu pääasiassa luuston normaalin pystysuuntaisen kuormituksen puutteesta. Näin ollen luiden haurastuminen on pyörätuolin käyttäjälle lähes vää­jäämätön seuraamus. Myös muut tekijät, kuten ravinto ja hormonitasapainon muutokset vammautumisen jälkeen saattavat edistää osteoporoosia.

OYS

Oulun yliopistollinen sairaala. OYS:ssa on yksi kolmesta selkäydinvammakeskuksista. On yksi viidestä yliopistosairaalasta Suomessa.

P

Painehaava

Painehaavalla tarkoitetaan ihon tai ihonalaisen kudoksen paikallista vauriota, jonka on aiheuttanut paine tai venyttyminen tai hankaus, yhdessä tai erikseen. Haava kehittyy tyypillisesti sellaiseen kohtaan, jossa on luinen uloke, kuten lantion seutu sakraalisesti, lonkan alue, istuinkyhmyjen alue, kantapää ja kehräsluu. Keskeisiä riskitekijöitä ovat liikkumattomuus, kosteus (hikoilu, haavaerite), inkontinenssi, vajaaravitsemus, anemia ja kehon lämpötilan lasku. Paineen oletetaan olevan ensisijainen syy painehaavojen syntyyn (verisuonikirurgit.yhdistysavain.fi).

Palveluasuminen

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen (esim. palvelutalossa), jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Henkilön tulee täyttää vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa asetetut myöntämiskriteerit. Kunta ei voi määrärahojen puutteeseen vedoten evätä palvelun saantia. Kunnalla on oikeus päättää palveluasumisen järjestämistavasta (www.thl.fi).

Palvelusuunnitelma

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa laadittava suunnitelma, jossa on riittävän yksityiskohtaisesti käytävä ilmi asiakkaan yksilöllinen tilanne niiltä osin kuin se vaikuttaa palvelujen sisällöstä, järjestämistavasta ja määrästä päättämiseen. Vammaan ja sairauteen liittyvien seikkojen ohella asiakkaan yksilöllisen tilanteen selvittäminen vaatii huomion kiinnittämistä myös hänen sosiaaliseen asemaansa mm. työssäkäynti, opiskelu, asumismuoto, perhesuhteet (www.thl.fi, www.sosiaaliturvaopas.fi).

Paralympialaiset

”Vammaisurheilun Olympialaiset”. Paralympialaisissa ovat mukana liikunta- ja näkövammaiset sekä muutamissa lajeissa kehitysvammaiset urheilijat. (www.sport.fi/paralympiakomitea).

Paraplegia

Alaraajojen halvaus. Selkäydinvamma sijaitsee rinta- tai lannerangan tasolla, jolloin vamma vaikuttaa alaraajojen toimintakykyyn.

Perusterveydenhuolto

Terveydenhuolto on kokonaisuus, jonka yksi jakolinja voidaan asettaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Perusterveydenhuollon kohteena on väestö. Perusterveydenhuolto on yleisesti kaikkien saatavilla ja muodostaa maan terveysjärjestelmän perustan. Perusterveydenhuollon palveluita annetaan terveyskeskuksissa (www.terveyskirjasto.fi).

Perusturvakeskus

Entinen sossu, jossa kunnallisesti hoidetaan vammaispalveluja ja niitä koskevia päätöksiä.

Peräpukamat

Laajentuneita peräaukon laskimoita. Voivat tulla väistämättä vuosien ja vuosikymmenien saatossa. Istuminen sinänsä ja suolen toimittamiset altistavat niiden muodostumiselle. Ongelmiksi voi tulla verenvuoto, autonominen dysrefleksia ja spastisuus. Peräpuikot rauhoittavat tilannetta, mutta hankalissa tapauksissa tarvitaan leikkaushoitoa, joka voi olla pelkästään pukamien ”hirttäminen”.

Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää erilaisia oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita. Psykoterapiaa on useita eri suuntauksia. Keskeisiä suuntauksia ovat kognitiivinen terapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, psykodynaaminen terapia sekä erilaiset perhe- ja ryhmäterapiat. Käyntitiheys vaihtelee terapiasuuntauksesta riippuen yleensä yhdestä kahteen kertaan viikossa (www.mielenterveystalo.fi).

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää: tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen, yksilö- ja /tai ryhmäterapian, vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen, kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elä­mässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä (www.puheterapeuttiliitto.fi).

Pyörätuoli, kiinteärunkoinen

Kiinteä­runkoinen pyörätuoli voidaan koota osiin vain irrottamalla sen renkaat ja mahdollisesti taittamalla tuolin selkänoja istuinosan päälle. Kiinteärunkoista pyörätuolia pidetään tukevarakenteisempana ja herkempänä kulkemaan. Kiinteärunkoinen pyörätuoli vie luonnollisesti enemmän tilaa esimerkiksi autoon lastattuna.

Pyörätuoli, kokoon taittuva

Kokoon taittuvan pyörätuolin runko voidaan taittaa joko sivu- tai pystysuunnassa pienempään tilaan. Sivusuunnassa taittuvan pyö­rätuolin jalkatukien on oltava erilliset tai kokonaan irrotettavat.

R

Rakon toiminta

SYVeillä ongelmia mm. virtsaamistarpeen tunteen puuttuminen, pidätyskyvyttömyys, kastelu ja rakon huono tyhjentyminen. Lisäksi haittana ovat komplikaatiot kuten virtsatietulehdukset ja oireet autonomisesta dysrefleksiasta. Voidaan hoitaa esim. lääkkeillä ja botoxilla. Hoitamaton rakko voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan.

Raskaus

SYV-naiset voivat tulla raskaaksi kuten muutkin. Riskeinä ovat mm. virtsatietulehdus, alaraajojen laskimoiden veritulppa, anemia ja painehaava. Jos vamma korkeammalla kuin T6, on muistettava riski autonominen dysrefleksia -oireyhtymään. Oireyhtymän voi laukaista kohdun voimakkaat supistelut ja avautumisvaiheeseen liittyvät normaalisti kipuna tuntuvat ärsykkeet. Siitä voi verenpaine nousta vaarallisesti ja tulla voimakas päänsärky. Oireet voidaan ehkäistä riittävän varhaisella epiduraalipuudutuksella.

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja tehtävään koulutetun terapiahevosen kanssa yhdessä toteuttamaa kuntoutusta (www.suomenratsastusterapeutit.fi).

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti antaa ravitsemusneuvontaa sekä suunnittelee potilaille tai asiakkaille yksilöllisiä ruokavalioita ja seuraa niiden toteutusta. Ravitsemusterapeutit työskentelevät mm. terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä tutkijoina yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä elintarvike- ja lääketeollisuudessa. (ammattinetti.fi)

Rullatuoli

Toimistotuoli, jossa rullat alla. Ruotsinkielessä rullstol tarkoittaa pyörä­tuolia, mikä johtaa helposti väärään käännökseen rullatuoliksi

S

Saavutettavuus

Saavutettavuuden kokonaisvaltaisessa tarkastelussa huomioidaan viestinnän saavutettavuus, hinnoittelun saavutettavuus, rakennetun ympäristön saavutettavuus, saavutettavuus eri aistien avulla, tiedollinen saavutettavuus ja sosiaalinen saavutettavuus. Näihin kaikkiin vaikutetaan avoimien asenteiden ja päätöksenteon avulla. Saavutettavuus on usein myös synonyymi esteettömyydelle (www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus).

Sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää alueensa erikoissairaanhoito. Erikoissairaanhoidon järjestä­miseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään (www.kunnat.net).

SCI

Spinal cord injury, ks. Selkäydinvamma.

Seisomateline

Pystyasennon harjoitusväline. Sopii henkilölle, joille alaraajojen kuormittaminen on hyödyksi. Parantaa lantion, polvien ja nilkkojen asentoa, ehkäisee istumisesta johtuvaa kipua, parantaa verenkiertoa, vähentää spastisuutta, parantaa sisäelinten ja virtsarakon asentoa, edistää ruoansulatusta.

Selkäranka

Selkäranka on osa elimistön tukirakennetta. Ranka koostuu luisista nikamista, jotka liittyvät toisiinsa vahvojen nivelsiteiden avulla.

Selkäydin

Selkäydin kulkee nestevaipan ympäröimänä nikamissa olevien aukkojen muodostamassa putkessa, selkäydinkanavassa. Selkäydin jakautuu jaokkeisiin eli segmentteihin. Jokaisesta segmentistä lähtee hermojuuripari nikamavälissä olevista aukoista jakaantuen ääreishermoiksi.

Selkäydinvamma

Selkäytimen vaurio, joka syntyy selkärangan murtumisesta. Tulehdukset ja kasvaimet voivat myös aiheuttaa selkäydinvamman. Vammasta kaularangan alueella seuraa neliraajahalvaus, tetraplegia. Mikäli vamma on rinta- tai lannerangassa, kyseessä on alaraajahalvaus, paraplegia. Ks. Osittainen vamma.

Selkäydinvammaisten hoidon keskittäminen

Ks. Selkäydinvammakeskus.

Selkäydinvammakeskus

Selkäydinvaurion saaneiden henkilöiden erityistason hoito, kuntoutus ja elin- ikäinen seuranta on keskitetty Valtioneuvoston päätöksellä (336/2011) Helsingin (HUS), Tampereen (Tays) ja Oulun (OYS) yliopistollisiin sairaaloihin. Selkäydinvammakeskus vastaa selkäydinvammaisten akuuttivaiheen hoidon ja välittömän kuntoutuksen jälkeisestä elä­mänikäisestä seurannasta (life time care).

Selkäydinvamma-lehti

Akson ry:n julkaisema lehti selkäydinvammaan liittyvistä asioista. Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tilattavissa ja luettavissa www.aksonry.fi.

Selkäydinvammasäätiö

Vuonna 2002 perustettu säätiö, jonka tavoitteena on jakaa tietoa selkäydinvammasta, käynnistää vammautuneiden elämänlaadun parantamiseen tähtääviä tutkimusprojekteja ja lisätä selkäydinvamma-asiantuntemusta maamme terveydenhuollossa.

Siirtymälauta

Apuväline, joka helpottaa henkilön siirtymistä esim. sängystä pyö­rätuoliin tai pyörätuolista autoon. Käsivoimia ei tarvita itsensä nostamiseen, vaan liutaan lautaa pitkin. Siirtymälautojen pituus ja materiaalit vaihtelevat käyttäjän tarpeen mukaan.

Skolioosi

Selän vinoutuminen. SYV:eillä voi tulla esim. pyörätuolissa istumisesta, jolloin asento kallistuu/nojautuu toiselle puolelle. Saattaa aiheuttaa kipuja ja hengitysvaikeuksia.

Sopeutuminen

Käyttäytyä, muuttua tai kyetä suhtautumaan, muuntautumaan kulloistenkin olosuhteiden mukaan, mukautua, tottua (www.suomisanakirja.fi).

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa (www.thl.fi).

Sosiaaliturvaopas

julkaisuun on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaan ovat koonneet viisitoista kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä. Lähteinä on käytetty pääosin julkisia asiakirjoja. Tavoitteena on sosiaaliturvan hyö­dyntäminen ja tunnetuksi tekeminen (www.sosiaaliturvaopas.fi).

Soveltaminen

Sovittaa käytäntöön, muuntaa. Esimerkiksi sovelletussa liikunnassa voidaan rajoja, sääntöjä tai pelivä­lineitä muuntaa liikkujien mukaan. Myös lakeja voidaan soveltaa kuntakohtaisesti.

Spastisuus

Kohonnut lihasjänteys. Lihaksen tahatonta liikettä ja nivelen liikettä vastustava voima. Täysin “halvaantunut” lihas voi krampata itsekseen tai osittain toimiva lihas voi olla kankea. Syynä on vaurion alapuolelle jääneen selkäytimen itsenäinen refleksitoiminta, ns. ylemmän liikehermosolun vaurio. Jos vamma on lannerangan alueella tai alempana on halvaus yleensä veltto. Spastisuutta ei siis tule kaikille. Voidaan hoitaa lääkkeillä ja vaikeissa tapauksissa Baclofen -pumpulla.

Suihkupyörätuoli

Pyörätuoli, jonka materiaali kestää vettä. Käytetään peseytyessä. Suihkutuoliin voi siirtyä suoraan sängystä, hoitaa tarpeet wc:ssä ja jatkaa suoraan suihkuun.

Suihkutuoli

Suihkupaikan yhteydessä sijaitseva, siirrettävä tai seinään kiinnitetty istuin, jonka materiaali kestää vettä. Osa suihkutuoleista on säädettäviä.

Suolen toiminta

Selkäydinvamman seurauksena suolen toiminta usein hidastuu ja sulkijalihasten hallinta heikkenee tai puuttuu. Hidastunut toiminta aiheuttaa helposti ummetusta ja usein suoli joudutaan “toimittamaan” tiettyinä päivinä. Pidätyskyvyn puute voi tuoda erityisiä ongelmia ripulin aikana. Yleensä näiden muutosten kanssa kuitenkin pärjäillään. Ripuli ei oo SYV:in kaveri… Liiallinen suolen täyttyminen voi tapahtua hiljalleen pitkän ajan kuluessa ja se voi aiheuttaa monia oireita. Selvitetään röntgentutkimuksella.

Suolikaasu

”Pieru”. Purkaukset voivat olla äänekkäitä ja haisevia ja siten siis melko kiusallisia. Tähän on saatavana erilaisia ilmanpoistajia ilman reseptiä.

Suprapubinen katetri

Ks. Kestokatetri.

Synapsia

Validia kuntoutus Helsingin rakennuksen nimi. Paikka tunnettiin ennen Käpylän kuntoutuskeskuksena. Synapsi on myös hermoliitos.

Syringomyelia

Selkäydinnesteellä on oma kiertonsa. Tapaturman jälkeen tämä nestekierto saattaa häiriintyä aiheuttaen ongelmia. Selkäytimen keskuskanava voi laajentua tai ytimeen voi muodostua onteloita. Syringomyelia voi olla vammatason ylä- tai alapuolella. Oireina mm. selittä­mätön kipu esimerkiksi yläraajassa, tuntohäiriöt, lihasvoiman aleneminen, lisääntynyt spastisuus. Jos epäillään, tarvitaan magneettitutkimus ja neurokirurgi arvioi leikkaushoidon tarpeen.

SYV

Selkäydinvamma, selkäydinvammainen.

Sähkömopo

Sähkömopo on yleisesti käytetty nimitys mekaanisella ohjauksella varustetusta sähköpyörätuolista (ISO 9999 Apuvälineluokitus). Sähkömopoa ohjataan polkupyörän ohjaustankoa muistuttavalla ohjaimella ja siinä voi olla kolmesta neljään pyörää.

Sähköpyörätuoli

Akkukäyttöisellä moottorilla toimiva pyörätuoli. Käytetään sähköisellä ohjauksella (joystick, ohjainsauva). Saatavana mm. etu- ja nelivetoisena, joka soveltuu mm. vaihtelevassa maastossa ulkoiluun. Sähköpyörätuoleja on saatavana niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. (Muistakaa kirjoittaessanne kirjoittaa se pyörä kahden sanan väliin).

T

Tarttumapihdit

”Jatkokäsi/-varsi” tavaroiden poimimiseen korkealta, maasta tai muuten hankalasta paikasta. Pihtejä on erilaisia sekä eripituisia.

TAYS

Tampereen yliopistollinen sairaala, jossa sijaitsee selkäydinvammakeskus. Yksi viidestä yliopistosairaalasta Suomessa.

Tetraplegia

Neliraajahalvaus, jolloin selkäydinvamma on kaularangan alueella. Vamma vaikuttaa kaikkiin raajoihin.

Toimintakyky

Toimintakykyä määrittää kaksi olennaista seikkaa: missä kohdin selkäydintä vaurio on ja onko ydin tuhoutunut tietyltä kohdalta kokonaan vai vain osittain.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on esimerkiksi tasapainoisen elämän tukemista, arjen taitojen harjoittelua tai ympäristön esteettömyyden suunnittelua. Toimintaterapeutti tukee asiakkaiden toimijuutta ja arjessa selviytymistä. Toimintaterapiapinnoissa keskitytään eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden toiminnallisen osallistumisen mahdollistamiseen sekä itsenäisen selviytymisen tukemiseen. Opinnoissa perehdytään muun muassa terapeuttisen vuorovaikutuksen luomiseen, tavoitteellisen toiminnan käyttöön, ympäristöjen arviointiin, asiakaslähtöiseen prosessiin, neuvontaan ja ohjaukseen (www.opinto-oppaat.jamk.fi)

Toistokatetrointi

Ks. Kertakatetrointi.

Traumaattinen/non-traumaattinen SYV

Selkäydinvamma voi olla traumaattinen eli tapaturman seurauksena syntynyt (putoamiset, sukellus, liikenne) tai non-traumaattinen eli sairauden (kasvaimet, tulehdukset, verenkiertohäiriöt) seurauksena syntynyt

Tuntoaisti

Tuntoaistilla eli kosketustunnolla eli paineaistilla tarkoitetaan aistitoimintoa, jolla aistitaan painetta ja hahmotetaan kosketusta, terävyyttä, pehmeyttä, lämpötilaa, kipua ja kehon asentoja (www.wikipedia.fi).

TYKS

Turun yliopistollinen keskussairaala.

Täydellinen selkäydinvamma

Selkä­ytimessä on jollakin kohdalla täydellinen katkos. Yhteydet aivoista vaurion alapuoliseen elimistöön on siis kokonaan poikki. On mukava olla edes jossain asiassa täydellinen! Tällöin saa myös AIS-luokituksessa parhaan arvosanan eli A:n.

U

Urinaali

Urinaalikondomi, ”urtsi”. Erittäin ohut ja elastinen kondomi vedetään peniksen päälle ja kondomin päähän yhdistetään sääri- tai reisipussi, johon virtsa pääsee valumaan.

V

Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintilupa voidaan myöntää joko vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljetusta varten. 1.1.2016 alkaen pysäköintiluvan myöntää Trafi – Liikenteen turvallisuusvirasto. Lupa voi kerrallaan olla voimassa 10 vuotta, joten muista tarkistaa oman lupasi voimassaoloaika! Lisätiedot ja hakuohjeet (www.trafi.fi).

Vammaisfoorumi ry

32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, erityisesti Euroopan vammaisfoorumissa. Kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen (www.vammaisfoorumi.fi).

Vammaisneuvosto

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntijaelin kunnassa ja yhteistyöfoorumi vammaisille, virkamiehille ja päättäjille. Kunnallinen vammaisneuvosto on lakisääteinen (www.vane.to).

Vammaispalvelulaki

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä (www.finlex.fi).

Vammaispalvelujen käsikirja

Käsikirjaa ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (www.thl.fi).

Vammataso

Selkäydinvamman taso kertoo, millä korkeudella vamma on; kaula-, rinta-, lanneranka vai ristiluu. Mitä lä­hempänä kaularankaa eli niskan aluetta, sitä vaikeampi vamma. Saman tason vammat voivat erota toisistaan. Tähän vaikuttaa mm. vamman tyyppi (osittainen tai täydellinen), joka määrää jäljelle jää­neet toiminnot.

VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry. Vammaisurheilun ja -liikunnan valtakunnallinen järjestö, joka liikuttaa kehitys-, näkö- ja liikuntavammaisia sekä elinsiirron saaneita henkilöitä. VAU kehittää, kouluttaa ja toteuttaa kaikenikäisille toimintaa niin harraste- kuin kilpaurheilunkin saralla (www.vammaisurheilu.fi).

Verenpaine

Verenpaine on normaali, kun se on alle 130/85 mmHg (millimetriä elohopeaa). Verenpainetaso on tyydyttävä välillä 130–139/85–89 ja koholla, kun paine on 140/90 tai enemmän. Isompi luku on systolinen eli yläpaine, joka ilmoittaa valtimon sisällä olevan paineen sydä­men supistuksen aikana. Pienempi luku on diastolinen eli alapaine. Se ilmoittaa paineen sydämen lepovaiheen aikana (www.terveyskirjasto.fi).

Veritulppa

Veritulppa eli syvä laskimotukos alaraajoissa tai keuhkoissa on yleinen sairaus. Syvä laskimotukos johtuu siitä, että elimistössä on syystä tai toisesta käynnistynyt epätarkoituksenmukainen hyytymisreaktio. Tämän seurauksena kehittyvä veritulppa estää alueelta normaalin veren paluun sydämeen (www.hyvaterveys.fi).

Vertaistuki

Perustuu samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden kokeneiden ihmisten keskinäiseen tukeen sekä ymmärretyksi tulemiseen. Vertaistuki voi olla kahdenkeskistä tai ryhmässä tapahtuvaa.

Vertaistukihenkilö

Vertainen, joka on kokenut saman kuin toinen ihminen ja voi antaa vertaistukea. Akson kouluttaa selkäydinvammaisia vertaistukihenkilöitä ja heihin saa yhteyden Aksonin/MOVE:n kautta. Vertaistukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Vertaiskuntouttaja

Vertainen, joka on kokenut saman kuin toinen ihminen ja voi antaa vertaistukea. Vertaiskuntouttaja toimii yleensä kuntoutuskeskuksessa tms. On usein palkallisessa työsuhteessa.

VKK

Verve Oy vakuutuskuntoutus entinen VKK ry joka on vahinko- ja työeläkevakuuttajien (vakuutusyhtiöt) tukeman kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut asiantuntijayhteisö. Tekee arvioita/lausuntoja vakuutusyhtiöille, mutta on myös kuntoutujan tukena, jos vakuutusyhtiön kanssa on erimielisyyksiä esimerkiksi päätöksissä (www.verve.fi).

VR

Valtion Rautatiet (www.vr.fi). Ks. matkailu. VR ottanyt käyttöön 1.1.2017 alkaen maksuttoman palvelunumeron vammaisasiakkaille. Numerosta saa hoidettua kaikki matkaan liittyvät palvelut, junalipun ostamisesta asemien avustamispalvelun tilaamiseen. Uusi palvelunumero on 08001-66888 ja palvelu on avoinna päivittäin klo 7–22.

Y

Yhdenvertaisuuslaki

Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Syrjinnän kielto mm. vammaisuuden perusteella. Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi (www.yhdenvertaisuus.fi).

YK:n vammaissopimus

Yhdistyneiden kansakuntien vammaissopimuksen tarkoitus on taata vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin muille. Vammaissopimus tuli voimaan vuonna 2008. Suomi on hyväksynyt vammaissopimuksen, mutta ei ole vielä ratifioinut sitä (www.ykliitto.fi).