EN
Kirjaudu sisäänRekisteröidy

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut selvityksen vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteellisista esteistä

24.06.2020 Kirjoittanut: Maarika Halonen

Vammaisia henkilöitä työelämän ulkopuolelle rajaavia esteitä ja käytäntöjä on kartoitettu kokonaisvaltaisesti ensimmäistä kertaa Suomessa. Selvityksen mukaan työmarkkinoilla tulisi lisätä tietoisuutta vammaisuudesta ja siihen liittyvistä rajoitteista, mutta myös mahdollisuuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema selvitys tunnistaa rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, jotka asettavat vammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan työelämään osallistumisessa. Selvitykseen sisältyy myös toimenpide-ehdotuksia, jotka tähtäävät vammaisten työelämäosallisuuden lisäämiseen ja siten työllisyyden kasvuun. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni vammainen tai osatyökykyinen henkilö voisi työllistyä avoimille työmarkkinoille. 

YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia kaikilla hallinnonaloilla. Sopimuksen artikla 27 säätää vammaisten henkilöiden oikeudesta tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Pitkäaikaissairaat ja vammaiset henkilöt muodostavat heterogeenisen joukon, jossa myös mahdollisuudet työllistymiseen ovat erilaisia. Selvityksessä vammaisten henkilöiden työllistymistä tarkastellaan arvioimalla yksilön ja yhteiskunnan muodostamaa kokonaisuutta.
 

Lue Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote täällä

Lue Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet -selvitys täällä

Hae viestejä

Aihealueet

Akson tiedottaa
Jäsenet
Omaiset
Vertaistukihenkilöt
Yleinen
Apuvälineet ja hoitotarvikkeet
Asunnonmuutostyöt
Kuntoutus
Kysy järjestöltä
Muut
SYV-keskus
Terveyspalvelut
Tuet (eläkkeet, vammaistuet jne.)
Vammaispalvelut

Ilmoita asiaton kommentti